Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "phân biệt chủng tộc"

Giám đốc điều hành Crunchbase: Nguồn vốn cho các công ty khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thiểu số 'thấp đến kinh ngạc' Giám đốc điều hành Crunchbase: Nguồn vốn cho các công ty khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thiểu số 'thấp đến kinh ngạc'

Thương mại điện tử

Jager McConnell của Crunchbase nói về các lĩnh vực khởi nghiệp đang phát triển và sự thiếu đầu tư 'đáng kinh ngạc' vào phụ nữ và doanh nhân da đen. The post Giám đốc điều hành Crunchbase: Tài trợ ...

Tuần trước - Cuộc tranh luận lạm phát lớn Tuần trước - Cuộc tranh luận lạm phát lớn

Blockchain

Các ngân hàng trung ương đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan lớn Có một chủ đề rõ ràng và không chủ ý cho bản xem trước tuần này, một điều gì đó đang ngày càng đến ...