AR / VR - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

NBA đang tham gia Metaverse NBA đang tham gia Metaverse

AR / VR

Hãy xem trải nghiệm NBA Lane trong VR qua metaverse Horizon Worlds. Meta hôm nay đã thông báo rằng họ đã hợp tác với Bóng rổ Quốc gia ...