Mức lương trung bình sau MS ở Hoa Kỳ: Công việc & Chuyên môn hàng đầu

Ngày:

Mục lục

Phạm vi sau MS ở Hoa Kỳ Mức lương và Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình MS ở Hoa Kỳ, có một số lựa chọn nghề nghiệp với mức lương và tiềm năng phát triển khác nhau. Một số con đường sự nghiệp phổ biến nhất bao gồm:

 • Kỹ sư phần mềm: Mức lương trung bình $105,590 với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghệ.
 • Nhà khoa học dữ liệu: Mức lương trung bình là 111,000 đô la với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các ngành dựa trên dữ liệu.
 • Giám đốc tài chính: Mức lương trung bình $127,990 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực tài chính và kế toán.
 • Giám đốc Phát triển Kinh doanh: Mức lương trung bình 100,000 đô la với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.
 • Cố vấn quản lý: Mức lương trung bình là $83,610 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực tư vấn và lập kế hoạch chiến lược.
 • Giám đốc Tiếp thị: Mức lương trung bình $135,030 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng.
 • Giám đốc CNTT: Mức lương trung bình $146,360 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực quản lý và công nghệ thông tin.
 • Bác sĩ hoặc Bác sĩ: Mức lương trung bình thay đổi tùy thuộc vào chuyên môn, nhưng nhìn chung là cao với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Lưu ý: Mức lương thay đổi tùy theo vị trí, ngành, kinh nghiệm và trình độ. Thị trường việc làm có thể thay đổi và có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.

Mức lương sau MS ở Mỹ là bao nhiêu?

Mức lương sau MS ở Mỹ thay đổi tùy theo ngành học, ngành nghề, địa điểm, kinh nghiệm và bằng cấp. Trung bình, đây là một số mức lương trung bình cho các nghề nghiệp phổ biến ở Hoa Kỳ sau khi hoàn thành chương trình MS:

 • Kỹ sư phần mềm: $ 105,590
 • Nhà khoa học dữ liệu: 111,000 USD
 • Giám đốc tài chính: 127,990 đô la
 • Giám đốc phát triển kinh doanh: 100,000 USD
 • Tư vấn quản lý: $83,610
 • Giám đốc tiếp thị: $ 135,030
 • Quản lý CNTT: $146,360
 • Doctor or Physician: Khác nhau tùy theo chuyên môn, nhưng nhìn chung là cao.

Lưu ý: Mức lương có thể thay đổi đáng kể dựa trên vị trí, ngành, kinh nghiệm và trình độ. Những con số này chỉ là ước tính sơ bộ và không nên được coi là một sự đảm bảo. Thị trường việc làm có thể thay đổi và có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.

Công việc được trả lương cao nhất và tiền lương sau MS ở Hoa Kỳ

Dưới đây là một số công việc được trả lương cao nhất sau MS ở Hoa Kỳ cùng với mức lương trung bình của họ:

Bác sĩ hoặc Bác sĩ: Mức lương trung bình thay đổi tùy thuộc vào chuyên môn, nhưng nhìn chung là cao với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

 • Giám đốc CNTT: Mức lương trung bình $146,360 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực quản lý và công nghệ thông tin.
 • Giám đốc tài chính: Mức lương trung bình $127,990 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực tài chính và kế toán.
 • Giám đốc Tiếp thị: Mức lương trung bình $135,030 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng.
 • Kỹ sư phần mềm: Mức lương trung bình $105,590 với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghệ.
 • Nhà khoa học dữ liệu: Mức lương trung bình là 111,000 đô la với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các ngành dựa trên dữ liệu.
 • Giám đốc Phát triển Kinh doanh: Mức lương trung bình 100,000 đô la với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.
 • Cố vấn quản lý: Mức lương trung bình là $83,610 với tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực tư vấn và lập kế hoạch chiến lược.

Lưu ý: Mức lương có thể thay đổi đáng kể dựa trên vị trí, ngành, kinh nghiệm và trình độ. Những con số này chỉ là ước tính sơ bộ và không nên được coi là một sự đảm bảo. Thị trường việc làm có thể thay đổi và có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.

10 dòng thanh toán hàng đầu cho công việc sau MS ở Hoa Kỳ

Dưới đây là 10 luồng thanh toán hàng đầu cho các công việc sau MS ở Hoa Kỳ, cùng với mức lương trung bình của họ:

 • Chăm sóc sức khỏe: Bác sĩ/Y sĩ, Bác sĩ phẫu thuật, Chuyên gia với mức lương từ $200,000 đến $400,000.
 • Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin: Kỹ sư phần mềm, Nhà khoa học dữ liệu, Giám đốc CNTT với mức lương từ $100,000 đến $150,000.
 • Tài chính: Giám đốc tài chính, Nhân viên ngân hàng đầu tư và Chuyên gia tính toán với mức lương từ 120,000 đến 200,000 đô la.
 • Quản lý và Quản trị Kinh doanh: Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Tư vấn Quản lý và Giám đốc Tiếp thị với mức lương từ $80,000 đến $150,000.
 • Kỹ thuật hàng không vũ trụ: Kỹ sư hàng không vũ trụ, Kỹ sư hệ thống và Kỹ sư thử nghiệm chuyến bay với mức lương từ $110,000 đến $140,000.
 • Kỹ thuật điện: Kỹ sư điện, Kỹ sư hệ thống và Kỹ sư mạng với mức lương từ $110,000 đến $140,000.
 • Kỹ thuật cơ khí: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư hệ thống và Kỹ sư thiết kế với mức lương từ $100,000 đến $130,000.
 • Kỹ thuật hóa học: Kỹ sư hóa học, Kỹ sư quy trình và Kỹ sư R&D với mức lương từ 100,000 đến 120,000 USD.
 • Kỹ thuật y sinh: Kỹ sư y sinh, Kỹ sư thiết bị y tế và Nhà khoa học nghiên cứu với mức lương từ 90,000 đến 120,000 USD.
 • Kỹ sư Xây dựng: Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Kết cấu và Kỹ sư Địa kỹ thuật với mức lương từ $85,000 đến $120,000.

Lưu ý: Những mức lương này là ước tính sơ bộ và có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí, ngành, kinh nghiệm và trình độ của cá nhân. Thị trường việc làm có thể thay đổi và có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.

Làm thế nào để có được việc làm sau MS ở Hoa Kỳ?

Dưới đây là một số bước để giúp bạn có được một công việc sau MS ở Hoa Kỳ:

Kết nối mạng: Xây dựng mạng lưới liên hệ bằng cách liên hệ với các cựu sinh viên, giáo sư và các chuyên gia khác trong lĩnh vực của bạn. Tham dự các sự kiện và hội nghị trong ngành để gặp gỡ các nhà tuyển dụng tiềm năng.

 • Trang web tìm kiếm việc làm: Sử dụng các trang web tìm kiếm việc làm như Thật, Glassdoor và LinkedIn để tìm kiếm cơ hội việc làm.
 • Điều chỉnh sơ yếu lý lịch của bạn: Tùy chỉnh sơ yếu lý lịch của bạn cho từng công việc bạn ứng tuyển và đảm bảo nêu bật trình độ học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng của bạn có liên quan đến vị trí đó.
 • Ứng tuyển công việc: Nộp đơn xin việc phù hợp với kinh nghiệm, trình độ học vấn và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Hãy chắc chắn theo dõi các ứng dụng của bạn để thể hiện sự quan tâm của bạn đối với vị trí này.
 • Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn: Nghiên cứu công ty và thực hành trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Ăn mặc chuyên nghiệp và đến đúng giờ cho cuộc phỏng vấn.
 • Xem xét thực tập: Hãy coi thực tập là một cách để tích lũy kinh nghiệm và tạo mối quan hệ trong lĩnh vực của bạn.
 • Cân nhắc làm việc tự do: Cân nhắc làm việc tự do để xây dựng kinh nghiệm và danh mục đầu tư, trong khi vẫn tìm kiếm việc làm toàn thời gian.
 • Giữ kỹ năng của bạn hiện tại: Tiếp tục phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của bạn thông qua các khóa học trực tuyến, hội thảo hoặc tham dự các sự kiện trong ngành.

Lưu ý: Các bước này là hướng dẫn chung và có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu, ngành, địa điểm, kinh nghiệm và trình độ của từng cá nhân. Thị trường việc làm có thể thay đổi và có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.

Các nhà tuyển dụng lớn cung cấp việc làm sau MS ở Hoa Kỳ

Có rất nhiều nhà tuyển dụng cung cấp việc làm sau khi hoàn thành bằng MS ở Hoa Kỳ. Một số nhà tuyển dụng chính bao gồm:

 • microsoft
 • đàn bà gan dạ
 • Google
 • Apple
 • Intel
 • IBM
 • Facebook
 • Oracle
 • Goldman Sachs
 • JPMorgan Chase

Lưu ý rằng đây không phải là một danh sách đầy đủ và có rất nhiều công ty và nhà tuyển dụng khác thuê những sinh viên tốt nghiệp có bằng MS trong các lĩnh vực khác nhau. Sự sẵn có của các cơ hội việc làm cũng sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực học tập, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

 Khóa học MS nào có mức lương cao nhất ở Hoa Kỳ?

Bằng MS được trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ thường là về Khoa học máy tính, tiếp theo là bằng về Trí tuệ nhân tạo, Quản trị kinh doanh (MBA), Kỹ thuật điện và Khoa học dữ liệu. Tuy nhiên, mức lương chính xác cho một mức độ cụ thể cũng phụ thuộc vào các yếu tố như ngành, quy mô công ty, kinh nghiệm và vị trí.

Chuyên ngành nào là tốt nhất cho MS ở Hoa Kỳ?

Chuyên môn tốt nhất cho MS ở Hoa Kỳ phụ thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu thị trường việc làm của từng cá nhân. Một số chuyên ngành phổ biến có nhu cầu cao và triển vọng việc làm tốt bao gồm:
Khoa học Máy tính
Trí tuệ nhân tạo
Khoa học dữ liệu
Kỹ thuật điện tử
Quản trị kinh doanh (MBA)
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật phần mềm
Thông tin sức khỏe
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
Tài liệu khoa học và kỹ thuật

Mức lương trung bình ở Hoa Kỳ sau MS là bao nhiêu?

Mức lương trung bình ở Hoa Kỳ sau khi hoàn thành bằng MS rất khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực học tập, địa điểm, ngành và kinh nghiệm. Trung bình, bằng MS có thể dẫn đến mức lương khởi điểm từ 70,000 đô la đến 120,000 đô la trở lên.
Ví dụ: một số lĩnh vực được trả lương cao nhất cho sinh viên tốt nghiệp MS bao gồm Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Quản trị Kinh doanh (MBA), Kỹ thuật Điện và Khoa học Dữ liệu, với mức lương trung bình từ 100,000 đến 150,000 USD trở lên.

Một công việc có được đảm bảo sau MS ở Hoa Kỳ không?

Mặc dù bằng MS có thể tăng cơ hội tìm việc làm của một người, nhưng thị trường việc làm có thể cạnh tranh và khả năng có việc làm có thể thay đổi dựa trên các yếu tố như lĩnh vực nghiên cứu, ngành, địa điểm và tình trạng hiện tại của nền kinh tế.
Điều quan trọng là nghiên cứu triển vọng việc làm trong lĩnh vực học tập của bạn, kết nối với các chuyên gia trong ngành của bạn và có được kinh nghiệm làm việc có liên quan thông qua thực tập hoặc công việc bán thời gian khi còn đi học để tăng cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bằng thạc sĩ nào được yêu cầu nhiều nhất ở Hoa Kỳ?

Nhu cầu về bằng thạc sĩ cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như tình trạng của nền kinh tế, xu hướng của ngành và nhu cầu thị trường việc làm. Tuy nhiên, một số bằng thạc sĩ được yêu cầu nhiều nhất ở Hoa Kỳ hiện nay bao gồm:
Quản trị kinh doanh (MBA)
Khoa học Máy tính
Khoa học dữ liệu
Trí tuệ nhân tạo
Quản trị chăm sóc sức khỏe
An ninh mạng
Quản lý dự án
Kỹ thuật phần mềm
Sức khỏe cộng đồng
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

Công việc nào là tốt nhất ở Mỹ cho người Ấn Độ?

Công việc tốt nhất ở Mỹ dành cho người Ấn Độ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và sở thích cá nhân. Tuy nhiên, một số công việc có nhu cầu ở Hoa Kỳ trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
Kỹ sư phần mềm
Nhà khoa học dữ liệu
Bác sĩ hoặc Bác sĩ
Quản Lý Tài Chính
Nhân viên kế toán
Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh
Tư vấn quản lý
Giám đốc marketing
Quản lý CNTT
Y tá

Làm thế nào để tìm việc làm sau MS ở Hoa Kỳ?

Dưới đây là một số bước để tìm việc làm sau khi hoàn thành MS ở Hoa Kỳ:
Sử dụng các nguồn lực của trường đại học: Hầu hết các trường đại học đều có các dịch vụ nghề nghiệp có thể hỗ trợ tìm kiếm việc làm, xây dựng sơ yếu lý lịch và chuẩn bị phỏng vấn.
Mạng: Tiếp cận với cựu sinh viên, giáo sư và các chuyên gia khác trong lĩnh vực của bạn thông qua LinkedIn, các tổ chức chuyên nghiệp và sự kiện.
Bảng việc làm trực tuyến: Các bảng việc làm phổ biến như LinkedIn, Glassdoor và Indeed là những nơi tuyệt vời để tìm kiếm cơ hội việc làm, tạo hồ sơ và ứng tuyển vào các vị trí phù hợp.
Trang web của công ty: Kiểm tra trang web của các công ty trong lĩnh vực bạn quan tâm và tìm kiếm các vị trí mở.
Cơ quan tuyển dụng: Làm việc với một nhà tuyển dụng chuyên về lĩnh vực của bạn để hỗ trợ bạn tìm kiếm việc làm.
Cơ hội thực tập: Cân nhắc tham gia một kỳ thực tập để có được kinh nghiệm liên quan và tạo kết nối trong lĩnh vực bạn mong muốn.
Tham dự Hội chợ Việc làm: Tham gia các hội chợ việc làm, triển lãm nghề nghiệp và các sự kiện khác trong khu vực của bạn để gặp gỡ các nhà tuyển dụng tiềm năng và tìm hiểu về cơ hội việc làm.

spot_img

Tin tức mới nhất

spot_img

Tin tức mới nhất

spot_img