Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Hãng"

Ukraine: Các cuộc tấn công mạng gần đây là một phần của âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng hơn Ukraine: Các cuộc tấn công mạng gần đây là một phần của âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng hơn

An ninh mạng

Các cuộc tấn công mạng phối hợp nhắm vào các trang web của chính phủ Ukraine và việc triển khai phần mềm độc hại xóa dữ liệu có tên WhisperGate trên các hệ thống chính phủ được chọn là một phần của làn sóng mã độc rộng hơn ...

Các công ty kiểm toán yêu cầu Crypto.com mất 15 triệu đô la trong sự cố khi người dùng báo cáo hoạt động đáng ngờ Các công ty kiểm toán yêu cầu Crypto.com mất 15 triệu đô la trong sự cố khi người dùng báo cáo hoạt động đáng ngờ

Blockchain

Crypto.com, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã gặp sự cố vào ngày 17 tháng XNUMX khi một số người dùng của nó báo cáo hoạt động lạ trong tài khoản của họ. Việc trao đổi...