Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Khác"

Cách Fintech và các nền tảng kỹ thuật số đang thúc đẩy sự hòa nhập tài chính trên toàn thế giới Cách Fintech và các nền tảng kỹ thuật số đang thúc đẩy sự hòa nhập tài chính trên toàn thế giới

Fintech

Ở cả các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi, các nền tảng kỹ thuật số mới đang giúp thúc đẩy sự bao trùm về tài chính bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán, tín dụng, bảo hiểm và ...

Tin tặc Nga sử dụng nhiều hệ thống định hướng lưu lượng độc hại để phát tán phần mềm độc hại Tin tặc Nga sử dụng nhiều hệ thống định hướng lưu lượng độc hại để phát tán phần mềm độc hại

An ninh mạng

Các kết nối tiềm năng giữa giải pháp phần mềm tội phạm dưới dạng dịch vụ (Caas) dựa trên đăng ký và bản sao bẻ khóa của Cobalt Strike đã được thiết lập theo những gì các nhà nghiên cứu nghi ngờ là ...