Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả bài viết được gắn thẻ "110"

Bối cảnh kiếm tiền từ dữ liệu ô tô được kết nối Bối cảnh kiếm tiền từ dữ liệu ô tô được kết nối

Thanh toán

Các nhà sản xuất ô tô tạo ra doanh thu thông qua việc bán xe và các dịch vụ sau bán hàng. Khi các mô hình kinh doanh mới hơn như di động như một dịch vụ và phương tiện dưới dạng một nền tảng phát triển, các luồng doanh thu bổ sung ...