Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "thay đổi"

ExoMars on schedule for September launch ExoMars on schedule for September launch

Không gian vũ trụ

After missing its initial launch window in 2020 in part because of the pandemic, the European Space Agency’s ExoMars mission is on schedule for...