Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Hệ thống"

Lực lượng Không gian báo hiệu nhu cầu về dữ liệu thời tiết thương mại, nhưng liệu ngành công nghiệp có cung cấp không? Lực lượng Không gian báo hiệu nhu cầu về dữ liệu thời tiết thương mại, nhưng liệu ngành công nghiệp có cung cấp không?

Không gian vũ trụ

Các nhu cầu quân sự về dữ liệu thời tiết như độ bao phủ của đám mây và hình ảnh thời tiết tại rạp hát hiện không thể được đáp ứng bởi ngành thương mại và có khả năng sẽ ...