Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "thông tin"

Cách các nhà phân tích dữ liệu đang giúp thương hiệu phát triển trong thế giới theo hướng dữ liệu Cách các nhà phân tích dữ liệu đang giúp thương hiệu phát triển trong thế giới theo hướng dữ liệu

Dữ Liệu Lớn.

Dữ liệu là một trong những công cụ quan trọng nhất mà các thương hiệu và nhà bán lẻ có thể sử dụng để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, những lo ngại về quyền riêng tư ...