Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "ngành công nghiệp"

Hệ thống thông tin KIOSK và UST để giới thiệu Giải pháp kiểm tra tầm nhìn không cần cảm ứng tại NRF Big Show 2022 Hệ thống thông tin KIOSK và UST để giới thiệu Giải pháp kiểm tra tầm nhìn không cần cảm ứng tại NRF Big Show 2022

Fintech

LOUISVILLE, Colo .– (BUSINESS WIRE) –UST, một công ty giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số hàng đầu, đã hợp tác với Hệ thống thông tin KIOSK (KIOSK) để tạo ra một AI bán lẻ tự phục vụ mang tính sáng tạo cao ...

Các tin tuyển dụng về tiền điện tử đã tăng vọt hơn 300% trên LinkedIn - Tín hiệu Lợi ích tổ chức lớn Các tin tuyển dụng về tiền điện tử đã tăng vọt hơn 300% trên LinkedIn - Tín hiệu Lợi ích tổ chức lớn

Blockchain

Một phân tích của LinkedIn cho thấy sự gia tăng các tin tuyển dụng về tiền điện tử. Sự tăng đột biến rất có thể được thúc đẩy bởi dòng vốn tăng lên vào các công ty khởi nghiệp blockchain. ...