Sửa lỗi lượng tử - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Sửa lỗi lượng tử"

Hủy bỏ Weyl-ing the Clifford Hierarchy Hủy bỏ Weyl-ing the Clifford Hierarchy

Quantum

Tefjol Pllaha1, Narayanan Rengaswamy2, Olav Tirkkonen1 và Robert Calderbank3 1 Khoa Truyền thông và Mạng, Đại học Aalto, Phần Lan2 Khoa Điện và Máy tính, Đại học ...

Automatic design of Hamiltonians Automatic design of Hamiltonians

Quantum

Kiryl Pakrouski Department of Physics, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA Find this paper interesting or want to discuss? Scite or leave a comment...

bài viết