Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Sửa lỗi lượng tử"

Qubit logic được tạo động Qubit logic được tạo động

Quantum

Matthew B. Hastings1,2 và Jeongwan Haah2 1Station Q, Microsoft Quantum, Santa Barbara, CA 93106-6105, USA2Microsoft Quantum và Microsoft Research, Redmond, WA 98052, USA Tìm ...

Bẫy bộ mã LDPC lượng tử Bẫy bộ mã LDPC lượng tử

Quantum

Nithin Raveendran và Bane Vasić Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính, Đại học Arizona, Tucson, AZ 85721, Hoa Kỳ Thấy bài báo này thú vị hoặc muốn ...

bài viết