Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Nghe"

Trò chơi MonsterVine của năm 2021 Trò chơi MonsterVine của năm 2021

chơi game

Trò chơi của năm - Halo Infinite Tom: Tôi chưa bao giờ là một anh chàng Halo lớn vì tôi là một kẻ hợm hĩnh PC và không sao cả, ...

Hàng triệu bộ định tuyến, thiết bị IoT có nguy cơ là bề mặt mã nguồn phần mềm độc hại trên GitHub Hàng triệu bộ định tuyến, thiết bị IoT có nguy cơ là bề mặt mã nguồn phần mềm độc hại trên GitHub

An ninh mạng

Nhà cung cấp bảo mật cho biết "BotenaGo" chứa các hoạt động khai thác hơn 30 lỗ hổng trong nhiều sản phẩm của nhà cung cấp và đang được sử dụng để phát tán phần mềm độc hại botnet Mirai.