소셜 네트워크

블록체인

Kryptovaluuttojen verotus – perusasiat haltuun

게재

on

 

Kryptovaluutat tarjoavat tänä päivänä loistavia sijoitusmahdollisuuksia niin pien-kuin ammattisijoittajillekin. tietysti tuotto – ja sitä seuraa väistämättä verotuksen muotoinen varjo의 Sijoitusten toivottu lopputulos. Niin kuin mistä tahansa muustakin voitosta, on kryptovaluutalla tienatuista voitoista maksettava veroja Suomen Verohallinnon säädösten mukaisesti.

Onko Veroilta mahdollista välttyä?

Käydään ensin läpi päivän polttava kysymys, eli onko kryptovaluuttakauppaa mitenkään mahdollista käydä verovapaasti.

Suomessa vakituisesti asuvat virtuaalivaluuttasijoittajat eivät voi paeta verottajan kouraa millään tavalla, vaan voitoista on maksettava mukisematta osuus yhteiseen kassaan. Euroopasta löytyy kuitenkin muutamia maita, joissa kryptovaluuttakaupasta ei tarvitse maksaa veroja – ainakaan toistaiseksi.

Näitä ovat esimerkiksi Saksa, 슬로베니아, Valko-Venäjä, Portugali, Sveitsi ja Malta. Jo paljon suomalaisperusteista liiketoimintaa의 Viimeisimmässä näistä 님. Esimerkiksi moni suomalainen nettikasino, kuten Wildz.com, toimii tällä aurinkoisella saarella, ja peliala tarjoaakin runsaasti työpaikkoja maisemanvaihdosta kaipaaville.

Ennen kuin alat suunnittelemaan muuttoa kryptovaluutan verottomuuden perässä, muista kuitenkin, että tilanteet elävät samaa tahtia kryptovaluuttamarkkinan kehityksen kanssa.

Kuinka kryptovaluutan verotus toimii Suomessa?

Suomessa kryptovaluuttojen verotuksen kiemuroiden kanssa on painittu useamman vuoden ajan, ja se hakee vieläkin lopullista muotoaan. Käytännöt ovat kuitenkin selkiytyneet jo huomattavasti ensiaskelista, ja 크립토 발 루트 토젠 베로 투스 수 오메 사 on yhdenvertaistunut muun verotuksen rinnalla.

Verottaja määrittelee kryptovaluutat nykyään omaisuudeksi, johon sovelletaan tuloverolakia. Niitä ei kuitenkaan määritellä maksuvälineiksi, ja verotusperuste syntyy, kun niitä vaihdetaan johonkin muuhun viralliseen kryptovaluuttaan tai 피아트-발루 톳힌. Samoin veroa maksetaan, kun kryptovaluutalla tehdään hankintoja.

Kryptovaluutan rakenteesta johtuen kauppatapahtumia ja hankintahintoja voi olla hankala selvittää, jos niistä ei ole pidetty tarkkaa kirjanpitoa. Tämä kannattaakin ottaa huomioon heti ensi hetkistä alkaen.

Paljonko kryptovaluutasta maksetaan veroja?

käytännössä melko yksinkertaista의 Kryptovaluutan verotus Verokantana käytetän pääomatuloverotuksen mukaista 30 % aina 30 euroon saakka, minkä jälkeen veroprosentiksi tulee 000 %. Verottajalla on käytössä menetelmä, jonka mukaan ensimmäisenä ostetut erät myydään myös ensimmäisenä. Tätä kutsutaan niin sanotuksi fifo-menetelmäksi (선입 선출).

Tässä käytännön esimerkki kryptovaluutan verotuksesta :

Henkilö on ostanut virtuaalivaluuttaa joitain vuosia sitten 2 000 eurolla ja myy sen nyt pois yhteensä 12 000 euron hintaan. Hänellä ei ole myynnin toteutumisvuonna muita pääomatuloja verotettavaksi. Myyntivoittoja kertyy 12 유로 – 000 유로 = 2 유로. Veron määrä on näin ollen 000 %, eli henkilö maksaa veroja 10 유로 x 000 % = 30 유로.

Voiko verosta tehdä vähennyksiä?

Kryptovaluutalla operoivat sijoittajat ovat voineet vähentää vuodesta 2019 alkaen kaupankäynnissä syntyneet tappiot verotuksesta. Tappiot ja voitot ilmoitetaan OmaVerossa samalla kertaa, kun ilmoitetaan muutkin tulot tai muutokset. Kryptovaluuttojen modernista luonteesta huolimatta myös paperinen A9-lomakkeen käyttö on mahdollista, jos verkkoilmoituksen tekeminen ei syystä tai toisesta luonnistu.

Kryptovaluutan verovähennyksissä huomioidaan myös mahdolliset hankintamenot. Niitä voi aiheutua esimerkiksi kryptovaluutan louhimisesta, mikä kuluttaa suuria määriä sähköä. Kustannukset on kuitenkin pystyttävä todistamaan : esimerkiksi edellä mainitussa tilanteessa olisi eriteltävä selkeästi louhintaan kuluvan sähkön osuus.

Milloin kryptovaluutan verotus tapahtuu?

Ilmoitus voitoista tai tappioista tulee tehdä verovuoden mukaisesti. Esimerkiksi vuoden 2021 kryptovaluutan realisoituneet kaupat ilmoitetaan vuonna 2022. Ilmoittaminen on helppo tehdä jo mainitsemassamme OmaVero-palvelussa. Verot maksetaan sitten muun pääoma- tai palkkatuloverotuksen mukaisesti lopullisen verotuksen yhteydessä.

Jos haluat, voit hakea myös ennakkoveroa virtuaalivaluutan verotukseen. Lisäksi kryptovaluuttakauppaan sovelletaan niin sanottua”tonnin sääntöä”. Sen vapauttamana saat tehdä pääomatuloa 1 유로 verran yhden kalenterivuoden aikana verovapaasti. Huomaa kuitenkin, että tähän sisällytetään kaikki vuoden pääomatulot – ei vain kryptovaluutasta muodostuneita tuloja.

 

AI

BigWin, 브랜드 변경 발표 – 신입생을 위한 새로운 환영 활동 시작

게재

on

[보도 자료 – 면책 조항을 읽어주세요]

BigWin은 며칠 전에 브랜드 반복을 발표한 DeFi와 NFT를 결합한 오픈 소스 무손실 복권 놀이터입니다.

BigWin은 DeFi에서 낮은 사용자 수용도 문제를 해결하기 위해 주로 사용자 친화적이고 흥미로운 복권 놀이터, 고래 해양 공원, NFT 및 커뮤니티에서 만든 미래 기능이 되기 위해 노력하고 있습니다. 이 개방적이고 허가 없는 금융 방식입니다.

"우리는 DeFi 애호가 커뮤니티의 도움을 받아 더 많은 사람들을 DeFi 세계로 데려와 더 많은 사람들에게 오픈 소스, 투명성 및 개방성의 DeFi 정신을 전달하고 싶습니다." BigWin 팀에 따르면.

DeFi 초보자를 위한 딥 러닝 솔루션

더 많은 사람들이 무손실 복권 놀이터에 와서 놀고 배우게 됩니다. 기본 지식을 얻은 후 커뮤니티의 도움을 받아 DeFi 세계에서 더 많은 것을 탐색할 것입니다. 커뮤니티는 또한 DeFi의 구성 가능성으로 인해 더 많은 플레이 방법을 만들 것입니다. 커뮤니티의 힘은 항상 우리가 생각하는 것보다 큽니다.

BigWin은 사용자 친화적 인 것을 약속합니다. BigWin 자습서의 도움으로 작동하기 쉽습니다. BSC에 배포하면 가스 요금이 훨씬 저렴합니다. 이것은 초보자가 DeFi의 세계에 입문하는 데 이상적입니다. 또한, 문제가 발생하면 BigWin 팀과 DeFi 애호가가 여기에서 문제를 해결합니다.

BigWin은 또한 DeFi의 개방성과 공정성을 실천하고 있습니다. 현재는 케이크 리미티드 상금 풀을 출시했으며 투자 금액은 100매로 제한되어 있어 소액 자산 보유자에게 적합합니다. BigWin은 또한 NFT를 도입할 계획입니다. NFT는 다양한 복권 전략을 제시합니다. 서술력이 강하고 복잡하고 변화무쌍한 금융계약과 참여시간, 참여시 풀에 있는 금액의 비율, BWIN 등의 보유금액에 따라 결정되는 복권전략에 적합합니다. NFT와 결합된 무손실 복권은 초보자를 DeFi 세계로 이끄는 더 좋은 도구가 될 것입니다.

사용자 주도 커뮤니티가 진행 중입니다. Discord에서 BigWin은 두 차례의 마스코트 투표를 했습니다. 운 좋게도 투표에 참여할 기회가 생겨 마음에 드는 고래를 골랐습니다. 참여는 더 많은 것을 이해하는 가장 좋은 방법입니다. 모든 개발은 커뮤니티에 의해 결정되며 커뮤니티와 학습하고 공유하는 더 많은 방법이 더 강해질 것입니다.

DeFi는 새로운 시대를 만들 가능성이 있습니다. 인류 역사상 처음으로 무언가가 사람들을 복잡한 금융 시설 및 자본에 연결할 수 있습니다.

“세계는 화합과 널리 공유되는 번영을 향해 나아갈 것입니다. 그렇지 않으면 분열될 것입니다. 우리는 더 통합되고 협력적인 세계를 위해 영향력을 행사할 기회가 있습니다.” Franklin D. Roosevelt는 몇 년 전에 IMF와 세계 은행을 만드는 과정에서 필수적인 사람이라고 말했습니다.

그리고 이것이 BigWin이 달성하고자 하는 것입니다.

자세한 정보 및 시작 위치:

빅윈 에어드랍: 우리가 구축하는 다음 풀에 투표하면 최대 300 BigWin까지 무료 에어드랍을 받을 수 있습니다. 또한 보유 토큰으로 투자하고 싶은 상금 풀을 확보하고 큰 상금을 얻을 수 있습니다.

빅윈 USDT x 100 초보자를 위한 부스트 상금 풀 : 2 부스트 상금 풀에 100 USDT를 예치하면 200 USDT를 받을 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

활동은 8월 100,000일에 온라인으로 진행됩니다. 100 BWINs 에어드랍과 XNUMX 부스트 상금 풀을 기대해주세요!

Our 공식 웹 사이트 | 무엇이든 물어보세요 일치하지 않다

특별 행사 (스폰서)

바이 낸스 선물 50 USDT 무료 바우처 : 이 링크 사용 등록하고 10 USDT 거래시 수수료 50 % 할인과 500 USDT (제한된 제안)를 받으세요.

PrimeXBT 특별 제공 : 이 링크 사용 등록하고 POTATO50 코드를 입력하면 최대 50 BTC까지 입금시 1 % 무료 보너스를받을 수 있습니다.

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

출처: https://coingenius.news/bigwin-announces-rebranding-launch-of-new-welcoming-activities-for-freshmen-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bigwin-announces-rebranding-launch-of-new -신입생 환영 활동-2

계속 읽기

AI

나이지리아, XNUMX월 CBDC 시범사업 시작

게재

on

Amazon은 혁신적인 회사로서의 명성을 유지하기로 결심한 것으로 보이며 디지털 통화 지불 및 블록체인 단위를 통해 암호 화폐를 실험하려고 합니다.

에 따라 발표 목요일에 게시된 Amazon은 디지털 통화 및 블록체인 전략을 이끌 블록체인 전문가를 찾고 있습니다.

Payments Acceptance & Experience 팀은 Amazon의 디지털 화폐 및 블록체인 전략과 제품 로드맵을 개발할 경험 많은 제품 리더를 찾고 있습니다... 귀하는 AWS를 포함한 Amazon 전반의 팀과 긴밀하게 협력하여 고객 경험, 기술 전략 및 기능을 포함한 로드맵을 개발할 것입니다 출시 전략도 그렇고.

아마존이 찾고 있는 것

전문가는 최소한 MBA 또는 이에 상응하는 학위, 10년 이상의 비즈니스 또는 기술 경험, 팀 관리 기술, 데이터 및 메트릭에 대한 이해, 우수한 의사 소통 기술이 있어야 합니다.

회사는 급여 제안을 공개하지 않았습니다. 그 사람은 워싱턴 주 시애틀에 기반을 두고 있거나 이사할 의사가 있어야 합니다.

아마존은 결제와 금융 분야에서 혁신의 필요성을 확신하는 것 같다. 암호화폐 및 블록체인 개발 팀은 더 나은 금융 상품을 제공하기 위해 이러한 새로운 기술을 탐구하는 회사의 관심의 표시입니다.


ADVERTISEMENT

이메일에 따르면 공유 Business Insider에 따르면 Amazon 팀은 암호화폐 세계에 대한 접근 방식을 탐구하는 데 관심이 있음을 확인했습니다. 그러나 그들은 그것이 독점 통화의 개발을 통한 것인지 또는 지불 수단으로 암호화폐의 수용을 통한 것인지를 지정하지 않았습니다.

"우리는 암호 화폐 공간에서 일어나고 있는 혁신에 영감을 받았고 이것이 Amazon에서 어떻게 보일지 탐구하고 있습니다 ... 우리는 미래가 현대적이고 빠르고 저렴한 지불을 가능하게 하는 새로운 기술을 기반으로 구축될 것이라고 믿으며 그 미래를 가져오기를 희망합니다. 아마존 고객에게 가능한 한 빨리."

암호 화폐와의 오래된 관계

암호화폐 세계에 대한 아마존의 관심은 새로운 것이 아닙니다. 지난 2017년에는 구매 한, 적어도 선제적으로 amazoncryptocurrency.com, amazoncryptocurrencies.com, 심지어 amazonethereum.com을 포함하여 자사 브랜드를 암호화폐에 연결하는 여러 도메인.

그러나 당시 Patrick Gauthier는 CNBC와의 인터뷰에서 전자 상거래 거대 기업이 암호 화폐에 별로 관심이 없으며 암호 지불을 지원할 계획이 없다고 말했습니다.

사실, 달로 지불 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인으로 아마존에서 결제를 허용하는 플러그인은 대신 사용자가 아마존 사이트에서 직접 지불하는 대신 가상 신용 카드를 구매할 수 있도록 비즈니스 모델을 변경해야 했습니다.

또한 Cryptopotato로 신고 올해 XNUMX월 아마존은 비트코인이나 암호화폐와의 직접적인 관계에 대해서는 언급하지 않았지만 "디지털 및 신흥 결제(DEP)"와 관련된 새로운 결제 시스템에 대한 채용 제안을 시작했습니다.

그러나 이번에는 Amazon이 암호화폐와의 우연한 관계를 공개하는 데 더 많은 의지가 있는 것으로 보입니다.

특별 행사 (스폰서)

바이 낸스 선물 50 USDT 무료 바우처 : 이 링크 사용 등록하고 10 USDT 거래시 수수료 50 % 할인과 500 USDT (제한된 제안)를 받으세요.

PrimeXBT 특별 제공 : 이 링크 사용 등록하고 POTATO50 코드를 입력하면 최대 50 BTC까지 입금시 1 % 무료 보너스를받을 수 있습니다.

당신도 좋아할지도 모릅니다 :

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

출처: https://coingenius.news/nigeria-to-launch-a-pilot-for-its-cbdc-in-october-49/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nigeria-to-launch-a-pilot-for -그것의 cbdc-in-october-49

계속 읽기

AI

Amazon은 디지털 통화 및 블록체인 제품 부문의 리더를 원합니다

게재

on

Amazon은 혁신적인 회사로서의 명성을 유지하기로 결심한 것으로 보이며 디지털 통화 지불 및 블록체인 단위를 통해 암호 화폐를 실험하려고 합니다.

에 따라 발표 목요일에 게시된 Amazon은 디지털 통화 및 블록체인 전략을 이끌 블록체인 전문가를 찾고 있습니다.

Payments Acceptance & Experience 팀은 Amazon의 디지털 화폐 및 블록체인 전략과 제품 로드맵을 개발할 경험 많은 제품 리더를 찾고 있습니다... 귀하는 AWS를 포함한 Amazon 전반의 팀과 긴밀하게 협력하여 고객 경험, 기술 전략 및 기능을 포함한 로드맵을 개발할 것입니다 출시 전략도 그렇고.

아마존이 찾고 있는 것

전문가는 최소한 MBA 또는 이에 상응하는 학위, 10년 이상의 비즈니스 또는 기술 경험, 팀 관리 기술, 데이터 및 메트릭에 대한 이해, 우수한 의사 소통 기술이 있어야 합니다.

회사는 급여 제안을 공개하지 않았습니다. 그 사람은 워싱턴 주 시애틀에 기반을 두고 있거나 이사할 의사가 있어야 합니다.

아마존은 결제와 금융 분야에서 혁신의 필요성을 확신하는 것 같다. 암호화폐 및 블록체인 개발 팀은 더 나은 금융 상품을 제공하기 위해 이러한 새로운 기술을 탐구하는 회사의 관심의 표시입니다.


ADVERTISEMENT

이메일에 따르면 공유 Business Insider에 따르면 Amazon 팀은 암호화폐 세계에 대한 접근 방식을 탐구하는 데 관심이 있음을 확인했습니다. 그러나 그들은 그것이 독점 통화의 개발을 통한 것인지 또는 지불 수단으로 암호화폐의 수용을 통한 것인지를 지정하지 않았습니다.

"우리는 암호 화폐 공간에서 일어나고 있는 혁신에 영감을 받았고 이것이 Amazon에서 어떻게 보일지 탐구하고 있습니다 ... 우리는 미래가 현대적이고 빠르고 저렴한 지불을 가능하게 하는 새로운 기술을 기반으로 구축될 것이라고 믿으며 그 미래를 가져오기를 희망합니다. 아마존 고객에게 가능한 한 빨리."

암호 화폐와의 오래된 관계

암호화폐 세계에 대한 아마존의 관심은 새로운 것이 아닙니다. 지난 2017년에는 구매 한, 적어도 선제적으로 amazoncryptocurrency.com, amazoncryptocurrencies.com, 심지어 amazonethereum.com을 포함하여 자사 브랜드를 암호화폐에 연결하는 여러 도메인.

그러나 당시 Patrick Gauthier는 CNBC와의 인터뷰에서 전자 상거래 거대 기업이 암호 화폐에 별로 관심이 없으며 암호 지불을 지원할 계획이 없다고 말했습니다.

사실, 달로 지불 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인으로 아마존에서 결제를 허용하는 플러그인은 대신 사용자가 아마존 사이트에서 직접 지불하는 대신 가상 신용 카드를 구매할 수 있도록 비즈니스 모델을 변경해야 했습니다.

또한 Cryptopotato로 신고 올해 XNUMX월 아마존은 비트코인이나 암호화폐와의 직접적인 관계에 대해서는 언급하지 않았지만 "디지털 및 신흥 결제(DEP)"와 관련된 새로운 결제 시스템에 대한 채용 제안을 시작했습니다.

그러나 이번에는 Amazon이 암호화폐와의 우연한 관계를 공개하는 데 더 많은 의지가 있는 것으로 보입니다.

특별 행사 (스폰서)

바이 낸스 선물 50 USDT 무료 바우처 : 이 링크 사용 등록하고 10 USDT 거래시 수수료 50 % 할인과 500 USDT (제한된 제안)를 받으세요.

PrimeXBT 특별 제공 : 이 링크 사용 등록하고 POTATO50 코드를 입력하면 최대 50 BTC까지 입금시 1 % 무료 보너스를받을 수 있습니다.

당신도 좋아할지도 모릅니다 :

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

출처: https://coingenius.news/amazon-wants-a-leader-for-its-digital-currency-and-blockchain-product-unit-38/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amazon-wants-a-leader -for-its-digital-currency-and-blockchain-product-unit-38

계속 읽기

AI

Fintech Giant Zip Co, Cryptocurrency 거래 서비스 제공

게재

on

Amazon은 혁신적인 회사로서의 명성을 유지하기로 결심한 것으로 보이며 디지털 통화 지불 및 블록체인 단위를 통해 암호 화폐를 실험하려고 합니다.

에 따라 발표 목요일에 게시된 Amazon은 디지털 통화 및 블록체인 전략을 이끌 블록체인 전문가를 찾고 있습니다.

Payments Acceptance & Experience 팀은 Amazon의 디지털 화폐 및 블록체인 전략과 제품 로드맵을 개발할 경험 많은 제품 리더를 찾고 있습니다... 귀하는 AWS를 포함한 Amazon 전반의 팀과 긴밀하게 협력하여 고객 경험, 기술 전략 및 기능을 포함한 로드맵을 개발할 것입니다 출시 전략도 그렇고.

아마존이 찾고 있는 것

전문가는 최소한 MBA 또는 이에 상응하는 학위, 10년 이상의 비즈니스 또는 기술 경험, 팀 관리 기술, 데이터 및 메트릭에 대한 이해, 우수한 의사 소통 기술이 있어야 합니다.

회사는 급여 제안을 공개하지 않았습니다. 그 사람은 워싱턴 주 시애틀에 기반을 두고 있거나 이사할 의사가 있어야 합니다.

아마존은 결제와 금융 분야에서 혁신의 필요성을 확신하는 것 같다. 암호화폐 및 블록체인 개발 팀은 더 나은 금융 상품을 제공하기 위해 이러한 새로운 기술을 탐구하는 회사의 관심의 표시입니다.


ADVERTISEMENT

이메일에 따르면 공유 Business Insider에 따르면 Amazon 팀은 암호화폐 세계에 대한 접근 방식을 탐구하는 데 관심이 있음을 확인했습니다. 그러나 그들은 그것이 독점 통화의 개발을 통한 것인지 또는 지불 수단으로 암호화폐의 수용을 통한 것인지를 지정하지 않았습니다.

"우리는 암호 화폐 공간에서 일어나고 있는 혁신에 영감을 받았고 이것이 Amazon에서 어떻게 보일지 탐구하고 있습니다 ... 우리는 미래가 현대적이고 빠르고 저렴한 지불을 가능하게 하는 새로운 기술을 기반으로 구축될 것이라고 믿으며 그 미래를 가져오기를 희망합니다. 아마존 고객에게 가능한 한 빨리."

암호 화폐와의 오래된 관계

암호화폐 세계에 대한 아마존의 관심은 새로운 것이 아닙니다. 지난 2017년에는 구매 한, 적어도 선제적으로 amazoncryptocurrency.com, amazoncryptocurrencies.com, 심지어 amazonethereum.com을 포함하여 자사 브랜드를 암호화폐에 연결하는 여러 도메인.

그러나 당시 Patrick Gauthier는 CNBC와의 인터뷰에서 전자 상거래 거대 기업이 암호 화폐에 별로 관심이 없으며 암호 지불을 지원할 계획이 없다고 말했습니다.

사실, 달로 지불 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인으로 아마존에서 결제를 허용하는 플러그인은 대신 사용자가 아마존 사이트에서 직접 지불하는 대신 가상 신용 카드를 구매할 수 있도록 비즈니스 모델을 변경해야 했습니다.

또한 Cryptopotato로 신고 올해 XNUMX월 아마존은 비트코인이나 암호화폐와의 직접적인 관계에 대해서는 언급하지 않았지만 "디지털 및 신흥 결제(DEP)"와 관련된 새로운 결제 시스템에 대한 채용 제안을 시작했습니다.

그러나 이번에는 Amazon이 암호화폐와의 우연한 관계를 공개하는 데 더 많은 의지가 있는 것으로 보입니다.

특별 행사 (스폰서)

바이 낸스 선물 50 USDT 무료 바우처 : 이 링크 사용 등록하고 10 USDT 거래시 수수료 50 % 할인과 500 USDT (제한된 제안)를 받으세요.

PrimeXBT 특별 제공 : 이 링크 사용 등록하고 POTATO50 코드를 입력하면 최대 50 BTC까지 입금시 1 % 무료 보너스를받을 수 있습니다.

당신도 좋아할지도 모릅니다 :

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.

PlatoAi. Web3 재창조. 데이터 인텔리전스 증폭.
액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

출처: https://coingenius.news/fintech-giant-zip-co-to-provide-cryptocurrency-trading-services-24/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fintech-giant-zip-co-to-provide-cryptocurrency -무역 서비스-24

계속 읽기
에스 포트4 일 전

Pokémon Unite에서 지연을 줄이고 FPS를 높이는 방법

에스 포트5 일 전

New World 클로즈 베타 진행 상황이 게임의 정식 출시까지 이어집니까?

에스 포트5 일 전

New World에서 친구를 추가하고 파티를 즐기는 방법

에스 포트5 일 전

신세계에서 질주할 수 있습니까?

에스 포트5 일 전

New World Twitch 상품을 청구하는 방법

에스 포트20 시간 전

마인크래프트 챔피언십(MCC) 15에서 누가 우승했습니까? | 최종 순위 및 점수

에스 포트5 일 전

트위치 스트리머, 젖소 착유 후 신세계에서 금지

AR / VR5 일 전

Moth+Flame은 미 공군과 협력하여 가상 현실 성폭력 예방 및 대응 교육을 시작합니다.

에스 포트5 일 전

New World에서 새로운 세계를 변경하거나 가입하는 방법

에스 포트5 일 전

리그 오브 레전드 최고의 악샨 빌드

에스 포트5 일 전

New World에서 PvP를 켜고 끄는 방법

에스 포트5 일 전

New World 클로즈 베타의 모든 서버는 다음과 같습니다.

AR / VR5 일 전

Oculus Rift 독점 Lone Echo II가 XNUMX월에 마침내 상륙합니다.

스타트 업5 일 전

퀄트릭스, 시애틀 마케팅 소프트웨어 스타트업 유저마인드 인수

노름3 일 전

Yoyo Casino 및 기타 Pay N Play 카지노의 인기가 높아지고 있습니다.

에스 포트2 일 전

포켓몬 UNITE 오프라인으로 플레이할 수 있나요?

크라우드 펀딩5 일 전

Bitcoin Mining Economics는 BTC 용어로 개선되었지만 USD 용어로 약해 Hashrate가 바닥을 쳤을 수 있음: 보고서

에스 포트5 일 전

PUBG Mobile World Invitational(PMWI) East 2021 시청 방법

HR테크5 일 전

HCL, 고객 요구에 따라 사무실 복귀 결정

신생4 일 전

Zebra, 사진과 음성 채팅을 연결하는 메시징 앱을 위한 사전 시드 라운드에서 1.1만 달러 모금

탐색