Lý do - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "lý do"

Cựu A16z GP Katie Haun huy động 1.5 tỷ đô la để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử với quỹ đầu tiên Cựu A16z GP Katie Haun huy động 1.5 tỷ đô la để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử với quỹ đầu tiên

Startups

Haun Ventures, một công ty mới do cựu đối tác chung của Andreessen Horowitz, Katie Haun, đã huy động được 1.5 tỷ đô la để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp liên quan đến tiền điện tử cho ...

Chuẩn bị cho bản thân cho sự giàu có vô hạn Chuẩn bị cho bản thân cho sự giàu có vô hạn

gây quỹ quần chúng

Ngay trước mắt chúng ta, một lĩnh vực mới đáng kinh ngạc đang hình thành và trên thực tế, nó có thể sớm trở thành lĩnh vực có giá trị nhất trong lịch sử.