Diesel - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "diesel"

Motorbreath Strain Review Motorbreath Strain Review

Cần sa

0 Comments Diesel strains have been around for a while, but few are as intense as Motorbreath. This fuel-flavored, euphoric strain is the perfect...

Sửa đổi hóa đơn tái thẩm định đường cao tốc nhận lại Sửa đổi hóa đơn tái thẩm định đường cao tốc nhận lại

Ô tô

Một liên minh rộng lớn của các tổ chức công nghiệp và chính phủ đã kêu gọi các thành viên Quốc hội phản đối việc sửa đổi dự luật ủy quyền lại đường cao tốc mà ...

43. LanzaTech 43. LanzaTech

CNBC

Founders: Dr. Sean Simpson, Dr. Richard FosterCEO: Dr. Jennifer HolmgrenLaunched: 2005Headquarters: ChicagoFunding: $395 millionValuation: $460 million (PitchBook)Key technologies: AI, cloud computing, machine learning, nanotechnology, robotics, software-defined securityIndustry: Carbon...