Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "dữ liệu đầu tư mạo hiểm"

Phát thứ hai là đá vào Phát thứ hai là đá vào

EdTech

Hello and welcome back to Equity, TechCrunch’s venture capital-focused podcast, where we unpack the numbers behind the headlines. First and foremost, Equity was nominated for...

VC Châu Âu tăng vọt trong Q1 VC Châu Âu tăng vọt trong Q1

Crunchbase

Một quý đầu tiên tuyệt vời trong việc cấp vốn đầu tư mạo hiểm không bị giới hạn ở Hoa Kỳ; Châu Âu cũng có một khởi đầu địa ngục ...