Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Thành viên"

Nhà lập pháp cho biết Nga có thể cho phép khai thác tiền điện tử và các đồng ổn định được hỗ trợ bằng vàng Nhà lập pháp cho biết Nga có thể cho phép khai thác tiền điện tử và các đồng ổn định được hỗ trợ bằng vàng

Blockchain

Nga có thể hợp pháp hóa việc khai thác tiền điện tử và các loại tiền ổn định được hỗ trợ bởi vàng dưới sự kiểm soát của chính phủ, một thành viên cấp cao của Quốc hội Nga đã gợi ý. Tuyên bố ...