Verbind je met ons

Plato verticaal zoeken

Over

Disclaimer voor Plato Technologies Inc.

Als u meer informatie nodig heeft of vragen heeft over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op [e-mail beveiligd] Onze Disclaimer is tot stand gekomen met behulp van de Disclaimer Generator.

Disclaimers voor Zephyrnet.com

Alle informatie op deze website – https://zephyrnet.com/ – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Zephyrnet.com geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website (Zephyrnet.com) vindt, is strikt op eigen risico. Zephyrnet.com is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Via onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwalitatieve links naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een ​​link te verwijderen die mogelijk 'slecht' is gegaan.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk een ander privacybeleid en andere voorwaarden hebben die buiten onze controle liggen. Zorg ervoor dat u het privacybeleid van deze sites en hun "Servicevoorwaarden" controleert voordat u zaken doet of informatie uploadt. Ons privacybeleid is opgesteld door de Privacybeleid Generator.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website gaat u hierbij akkoord met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden.

bijwerken

Mochten we dit document bijwerken, wijzigen of wijzigingen aanbrengen, zullen deze wijzigingen hier op de hoogte worden gebracht.

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Onze website volgt de safe harbour-bepalingen van 17 USC. § 512, ook wel bekend als de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Als zodanig zullen we reageren op schriftelijke kennisgeving van inbreuken op het auteursrecht in overeenstemming met de DMCA. Als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op onze website, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Om te kunnen reageren, moet u ons hiervan op de hoogte brengen in een vorm die inhoudelijk voldoet aan de safe harbour-bepalingen van de DMCA. Uw kennisgeving van beweerde inbreuk moet schriftelijk zijn en ALLE van het volgende bevatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk wordt gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken, een representatieve lijst van dergelijke werken.
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch e-mailadres waarop contact met u kan worden opgenomen.
 5. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan.
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding correct is en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

Als u geen schriftelijke kennisgeving verstrekt die aan deze elementen voldoet, zullen wij uw verzoek niet inwilligen en zijn wij daartoe niet wettelijk verplicht.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: maart 14, 2021

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie

Laatst bijgewerkt: maart 14, 2021

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is gemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere managementautoriteit.
 • Aanvraag betekent het softwareprogramma geleverd door het bedrijf dat door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd Zephyrnet.com
 • Busines, voor de toepassing van de CCPA (California Consumer Privacy Act), verwijst naar het Bedrijf als de juridische entiteit die de persoonlijke informatie van de Consumenten verzamelt en de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonlijke informatie van Consumenten, of namens welke dergelijke informatie wordt verzameld en dat alleen, of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonlijke informatie van consumenten, die zaken doet in de staat Californië.
 • Bedrijf (aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" in deze overeenkomst) verwijst naar Plato Technologies Inc, 144 E44th St, New York NY 10017. Voor de doeleinden van de AVG is het bedrijf de gegevensbeheerder.
 • Consument, in de zin van de CCPA (California Consumer Privacy Act), betekent een natuurlijke persoon die een inwoner van Californië is. Een inwoner, zoals gedefinieerd in de wet, omvat (1) elke persoon die zich in de VS bevindt voor een ander dan een tijdelijk of tijdelijk doel, en (2) elke persoon die in de VS is gedomicilieerd en zich buiten de VS bevindt voor een tijdelijke of tijdelijk doel.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met de details van uw browsegeschiedenis op die website onder het vele gebruik.
 • Land verwijst naar: Wyoming, Verenigde Staten
 • Data Controllerverwijst voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Facebook Fan Page is een openbaar profiel met de naam Plato Data Intelligence, speciaal gemaakt door het bedrijf op het sociale netwerk Facebook, toegankelijk via https://www.facebook.com/PlatoDataIntelligence/
 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatiecode of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Voor de doeleinden van de CCPA betekent Persoonsgegevens alle informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft of kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect , met jou.
 • Sale, voor de toepassing van de CCPA (California Consumer Privacy Act), betekent het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of langs elektronische of andere middelen communiceren van de persoonlijke informatie van een Consument aan een ander bedrijf of een derde partij voor geldelijke of andere waardevolle tegenprestaties.
 • Service verwijst naar de Applicatie of de Website of beide.
 • Service Provider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, services met betrekking tot de service uit te voeren of het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt. Voor de toepassing van de AVG worden serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers.
 • Social media-service van derden verwijst naar elke website of sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan maken om de service te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Zephyrnet.com, toegankelijk via https://zephyrnet.com/
 • Deelnemen betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing. Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), kunt u worden aangeduid als de Gegevens Onderwerp of als Gebruiker, aangezien u de persoon bent die de Dienst gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken
Typen verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode / plaats, stad
 • Bankrekeninginformatie om te betalen voor producten en / of diensten binnen de Service
 • Gebruiksgegevens

Wanneer u voor een product en / of een dienst betaalt via bankoverschrijving, kunnen wij u vragen om informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en om uw identiteit te verifiëren. Dergelijke informatie kan omvatten, zonder beperking:

 • Geboortedatum
 • Paspoort of nationale identiteitskaart
 • Bankkaartafschrift
 • Overige informatie die u naar een adres linkt

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiel apparaat, het IP-adres van uw mobiel apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang tot de service krijgt via of via een mobiel apparaat.

Informatie van sociale-mediaservices van derden

Het bedrijf staat u toe een account aan te maken en in te loggen om de service te gebruiken via de volgende sociale mediadiensten van derden:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Als u besluit om u te registreren via of ons op een andere manier toegang verleent tot een externe socialemediaservice, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw externe socialemediaservice, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of Uw lijst met contactpersonen die aan dat account is gekoppeld.

U hebt mogelijk ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het bedrijf te delen via het account van uw externe socialemediaservice. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geeft u het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de applicatie

Tijdens het gebruik van Onze Applicatie kunnen we, met uw voorafgaande toestemming, verzamelen om functies van Onze Applicatie te bieden:

 • Informatie over uw locatie

We gebruiken deze informatie om functies van onze service te bieden, om onze service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de servers van het bedrijf en/of de server van een serviceprovider of het kan eenvoudig op uw apparaat worden opgeslagen.

U kunt de toegang tot deze informatie op elk moment in- of uitschakelen via de instellingen van Uw apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken.
 • Flashcookies. Bepaalde functies van onze Service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze Service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u "Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?" beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen "permanente" of "sessie" cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. U kunt hier meer informatie over cookies vinden: Alles over cookies door TermsFeed.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: sessiecookies

Beheerd door: ons

Doel: deze cookies zijn essentieel om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de services waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om u die services te bieden.

 • Cookiesbeleid / Acceptatiecookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: ons

Doel: deze cookies geven aan of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 • Functionaliteit Cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: ons

Doel: Met deze cookies kunnen we de keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

 • Tracking- en prestatiecookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: derden

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt doordat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, gaat u naar ons Cookiebeleid of het Cookie-gedeelte van ons Privacybeleid.

Privacybeleid voor Plato Technologies Inc

Bij Zephyrnet.com, toegankelijk via https://zephyrnet.com/, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid-document bevat soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door Zephyrnet.com en hoe we deze gebruiken.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons privacybeleid is tot stand gekomen met de hulp van: AVG-privacybeleidgenerator van GDPRPrivacyNotice.com

Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR)

Wij zijn een gegevensbeheerder van uw informatie.

De wettelijke basis van Plato Technologies Inc voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid hangt af van de persoonlijke informatie die we verzamelen en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen:

 • Plato Technologies Inc moet een contract met u uitvoeren
 • U heeft Plato Technologies Inc toestemming gegeven om dit te doen
 • Het verwerken van uw persoonlijke informatie is in het legitieme belang van Plato Technologies Inc.
 • Plato Technologies Inc moet zich aan de wet houden

Plato Technologies Inc bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw informatie bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en ons beleid af te dwingen.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op gegevensbescherming. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben.
 • Het recht op rectificatie.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen.
 • Het recht op beperking.
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om toestemming in te trekken

Logbestanden

Zephyrnet.com volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit als onderdeel van de analyses van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzings-/afsluitpagina's en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en Web Beacons

Net als elke andere website maakt Zephyrnet.com gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, lees “Wat zijn cookies'.

privacybeleid

U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid van elk van de advertentiepartners van Zephyrnet.com te vinden.

Advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of webbakens die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op Zephyrnet.com, die rechtstreeks naar de browsers van gebruikers worden verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat Zephyrnet.com geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Derden privacybeleid

Het privacybeleid van Zephyrnet.com is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom adviseren we u om het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers, kunt u deze vinden op de respectievelijke websites van de browsers.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van internet. We moedigen ouders en verzorgers aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en / of te controleren en te begeleiden.

Zephyrnet.com verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie verwijderen.

Online privacybeleid Alleen

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die ze hebben gedeeld en/of verzameld op Zephyrnet.com. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Cookies Beleid

Laatst bijgewerkt: maart 14, 2021

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen zodat u begrijpt welk type cookies we gebruiken, of de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en bewaren.

We slaan geen gevoelige persoonlijke informatie op, zoals postadressen, accountwachtwoorden, enz. In de cookies die we gebruiken.

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Cookiebeleid:

 • Bedrijf (aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" in dit cookiebeleid) verwijst naar Plato Technologies Inc., 144 E44th St, New York NY 10017.
 • Cookies betekent kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met details over uw browsegeschiedenis op die website en het vele gebruik ervan.
 • Website verwijst naar Zephyrnet.com, toegankelijk via https://zephyrnet.com
 • Deelnemen betekent de persoon die de Website bezoekt of gebruikt, of een bedrijf, of een rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon de Website bezoekt of gebruikt, zoals van toepassing.

Type cookies die we gebruiken

Cookies kunnen "permanente" of "sessiecookies" zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies
  Type: sessiecookies
  Beheerd door: ons
  Doel: deze cookies zijn essentieel om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de services waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om u die services te bieden.
 • Cookiesbeleid / Acceptatiecookies
  Type: permanente cookies
  Beheerd door: ons
  Doel: deze cookies geven aan of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteit Cookies
  Type: permanente cookies
  Beheerd door: ons
  Doel: Met deze cookies kunnen we de keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.
 • Tracking- en prestatiecookies
  Type: permanente cookies
  Beheerd door: derden
  Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt doordat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.
 • Targeting- en advertentiecookies
  Type: permanente cookies
  Beheerd door: derden
  Doel: Deze cookies houden uw surfgedrag bij om ons in staat te stellen advertenties weer te geven die waarschijnlijk interessanter voor u zijn. Deze cookies gebruiken informatie over uw browsegeschiedenis om u te groeperen met andere gebruikers die dezelfde interesses hebben. Op basis van die informatie, en met onze toestemming, kunnen externe adverteerders cookies plaatsen om hen in staat te stellen advertenties te tonen waarvan wij denken dat deze relevant zijn voor uw interesses terwijl u zich op websites van derden bevindt.
 • Social Media Cookies
  Type: permanente cookies
  Beheerd door: derden
  Doel: naast onze eigen cookies kunnen we ook verschillende plug-ins van derden van sociale-medianetwerkwebsites zoals Facebook, Instagram, Twitter of Google+ gebruiken om gebruiksstatistieken van de website te rapporteren en om sociale-mediafuncties te bieden. Deze plug-ins van derden kunnen cookies opslaan. Wij hebben geen controle over deze Social Media Cookies. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende sociale media-netwerken voor informatie over hun cookies.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u het gebruik van cookies op de website liever vermijdt, moet u eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de cookies verwijderen die zijn opgeslagen in uw browser die aan deze website is gekoppeld. U kunt deze optie op elk moment gebruiken om het gebruik van cookies te voorkomen.

Als u onze cookies niet accepteert, kunt u enig ongemak ondervinden bij het gebruik van de website en sommige functies werken mogelijk niet correct.

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, gaat u naar de helppagina's van uw webbrowser.

 • Ga voor de Chrome-webbrowser naar deze pagina van Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
 • Ga voor de Internet Explorer-webbrowser naar deze pagina van Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
 • Bezoek voor de Firefox-webbrowser deze pagina vanuit Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Ga voor de Safari-webbrowser naar deze pagina van Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Bezoek voor elke andere webbrowser de officiële webpagina's van uw webbrowser.

Meer informatie over cookies

U kunt hier meer informatie over cookies vinden: Alles over cookies door TermsFeed.

Contact

Als u vragen heeft over dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen: