30.1 C
New York

Versnel IVR-ontwikkeling met industriële grammatica's op Amazon Lex

Datum:

Amazon-Lex is een service voor het bouwen van conversatie-interfaces in elke applicatie met spraak en tekst. Met Amazon Lex kunt u eenvoudig geavanceerde, natuurlijke taal, gespreksbots (chatbots), virtuele agenten en interactieve stemrespons (IVR)-systemen bouwen. U kunt nu branchegrammatica's gebruiken om IVR-ontwikkeling op Amazon Lex te versnellen als onderdeel van uw IVR-migratie-inspanningen. Industriegrammatica's zijn een set XML-bestanden die beschikbaar worden gesteld als een grammatica slot type. U kunt kiezen uit een reeks kant-en-klare branchegrammatica's voor verschillende domeinen, zoals financiële dienstverlening, verzekeringen en telecom. In dit bericht bekijken we de branchegrammatica voor deze branches en gebruiken we deze om IVR-ervaringen te creëren.

Financiële diensten

U kunt Amazon Lex in het domein van de financiële dienstverlening gebruiken om interacties met de klantenservice te automatiseren, zoals creditcardbetalingen, aanvragen voor hypotheken, portefeuillestatus en accountupdates. Tijdens deze interacties moet de IVR-stroom verschillende gegevens verzamelen, waaronder creditcardnummer, hypotheek-ID en portefeuillegegevens, om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen. We gebruiken de grammatica's van de financiële dienstverlening in het volgende voorbeeldgesprek:

Agent: Welkom bij ACME bank. Kan ik om te beginnen uw account-ID krijgen?

Gebruiker: Ja, het is AB12345.

IVR: Ik snap het. Hoe kan ik u helpen?

Gebruiker: ik wil graag geld overboeken naar mijn spaarrekening.

IVR: Zeker. Hoeveel wilt u overmaken?

Gebruiker: $ 100

IVR: Geweldig, dank je.

De volgende grammatica's worden ondersteund voor financiële diensten: rekening-ID, creditcardnummer, overboekingsbedrag en verschillende datumnotaties zoals vervaldatum (mm/jj) en betalingsdatum (mm/dd).

Laten we het voorbeeld bekijken Account ID Grammatica. U kunt verwijzen naar de andere grammatica's in de documentatie.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd" xml:lang="en-US" version="1.0" root="main" mode="voice" tag-format="semantics/1.0"> <!-- Test Cases Grammar will support the following inputs: Scenario 1: Input: My account number is A B C 1 2 3 4 Output: ABC1234 Scenario 2: Input: My account number is 1 2 3 4 A B C Output: 1234ABC Scenario 3: Input: Hmm My account number is 1 2 3 4 A B C 1 Output: 123ABC1 --> <rule id="main" scope="public"> <tag>out=""</tag> <item><ruleref uri="#alphanumeric"/><tag>out += rules.alphanumeric.alphanum;</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out += rules.alphabets.letters;</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.numbers</tag></item> </rule> <rule id="text"> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item> <one-of> <item repeat="0-1">account number is</item> <item repeat="0-1">Account Number</item> <item repeat="0-1">Here is my Account Number </item> <item repeat="0-1">Yes, It is</item> <item repeat="0-1">Yes It is</item> <item repeat="0-1">Yes It's</item> <item repeat="0-1">My account Id is</item> <item repeat="0-1">This is the account Id</item> <item repeat="0-1">account Id</item> </one-of> </rule> <rule id="hesitation"> <one-of> <item>Hmm</item> <item>Mmm</item> <item>My</item> </one-of> </rule> <rule id="alphanumeric" scope="public"> <tag>out.alphanum=""</tag> <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.alphanum += rules.alphabets.letters;</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.alphanum += rules.digits.numbers</tag></item> </rule> <rule id="alphabets"> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item> <tag>out.letters=""</tag> <tag>out.firstOccurence=""</tag> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurence += rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurence;</tag></item> <item repeat="1-"> <one-of> <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item> <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item> <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item> <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item> <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item> <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item> <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item> <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item> <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item> <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item> <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item> <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item> <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item> <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item> <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item> <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item> <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item> <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item> <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item> <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item> <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item> <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item> <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item> <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item> <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item> <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item> </one-of> </item> </rule> <rule id="digits"> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item> <tag>out.numbers=""</tag> <item repeat="1-10"> <one-of> <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item> <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item> <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item> <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item> <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item> <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item> <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item> <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item> <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item> <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item> </one-of> </item> </rule>
</grammar>

De branchegrammatica gebruiken voor financiële diensten

Voer de volgende stappen uit om de voorbeeldbot te maken en de grammatica toe te voegen. Dit creëert een Amazon Lex-bot genaamd Financialbot en voegt de grammatica's toe voor financiële diensten, die we opslaan in Amazon eenvoudige opslagservice (Amazone S3):

 1. Download de Amazon Lex-bot definitie.
 2. Kies op de Amazon Lex-console Acties en kies dan import.
 3. Kies de Financialbot.zip bestand dat je hebt gedownload, en kies import.
 4. Kopieer de grammatica XML-bestanden voor financiële diensten, vermeld in de vorige sectie.
 5. Upload de XML-bestanden op de Amazon S3-console.
 6. Navigeer naar de slottypes op de Amazon Lex-console en kies de accountID slottype, zodat u de . kunt associëren fin_accountNumber.grxml bestand.
 7. Voer in het slottype de Amazon S3-link in voor het XML-bestand en de objectsleutel.
 8. Kies Sla het type slot op.

Het AWS Identiteits- en toegangsbeheer (IAM)-rol die wordt gebruikt om de bot te maken, moet toestemming hebben om bestanden uit de S3-bucket te lezen.

 1. Herhaal stap 6–8 voor de transferFunds slottype met fin_transferAmount.grxml.
 2. Nadat u de grammatica's hebt opgeslagen, kiest u Bouwen.
 3. Download de financiële diensten contactstroom om het te integreren met de Amazon Lex-bot via Amazon Connect.
 4. Kies op de Amazon Connect-console Contact stromen.
 5. In het Amazon-Lex sectie, selecteert u uw Amazon Lex-bot en maakt u deze beschikbaar voor gebruik in de Amazon Connect-contactstromen.
 6. Selecteer de contactstroom om deze in de applicatie te laden.
 7. Test de IVR-flow door in te bellen op het telefoonnummer.

Verzekering

U kunt Amazon Lex in het verzekeringsdomein gebruiken om interacties met de klantenservice te automatiseren, zoals claimverwerking, polisbeheer en premiebetalingen. Tijdens deze interacties moet de IVR-stroom verschillende details verzamelen, waaronder polis-ID, kentekenplaat en premiebedrag, om aan het verzoek van de polishouder te voldoen. We gebruiken de grammatica's van de verzekeringssector in het volgende voorbeeldgesprek:

Agent: Welkom bij ACME verzekeringsmaatschappij. Kan ik om te beginnen uw polis-ID krijgen?

Beller: Ja, het is AB1234567.

IVR: Ik snap het. Hoe kan ik u helpen?

Beller: Ik wil een claim indienen.

IVR: Zeker. Heeft deze claim betrekking op uw autopolis of de polis van huiseigenaren?

Beller: Auto

IVR: Wat is het kenteken op het voertuig?

Beller: ABCD1234

IVR: Dank je. En voor hoeveel bedraagt ​​de vordering?

Beller: $ 900

IVR: Wat was de datum en tijd van het ongeval?

Beller: 1 maart 2 uur.

IVR: Dank je. Ik heb dat voor je in gang gezet. Er zal binnenkort iemand van ons kantoor contact met u opnemen. Uw claim-ID is 12345.

De volgende grammatica's worden ondersteund voor het verzekeringsdomein: polis-ID, rijbewijs, burgerservicenummer, kentekenplaat, claimnummer en verlengingsdatum.

Laten we het voorbeeld bekijken claimDatumTijd Grammatica. U kunt verwijzen naar de andere grammatica's in de documentatie.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd" xml:lang="en-US" version="1.0" root="main" mode="voice" tag-format="semantics/1.0"> <!-- Test Cases Grammar will support the following inputs: Scenario 1: Input: The accident occured at july three at five am Output: july 3 5am Scenario 2: Input: Damage was reported at july three at five am Output: july 3 5am Scenario 3: Input: Schedule virtual inspection for july three at five am Output: july 3 5am --> <rule id="main" scope="public"> <tag>out=""</tag> <item repeat="1-10"> <item><ruleref uri="#months"/><tag>out = out + rules.months + " ";</tag></item> <one-of> <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits + " ";</tag></item> <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens+ " ";</tag></item> <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out += rules.above_twenty+ " ";</tag></item> </one-of> <item><ruleref uri="#at"/><tag>out += rules.at.new;</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#mins"/><tag>out +=":" + rules.mins.min;</tag></item> <item><ruleref uri="#ampm"/><tag>out += rules.ampm;</tag></item> </item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item> </rule> <rule id="text"> <one-of> <item repeat="0-1">The accident occured at</item> <item repeat="0-1">Time of accident is</item> <item repeat="0-1">Damage was reported at</item> <item repeat="0-1">Schedule virtual inspection for</item> </one-of> </rule> <rule id="thanks"> <one-of> <item>Thanks</item> <item>I think</item> </one-of> </rule> <rule id="months"> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item> <one-of> <item>january<tag>out="january";</tag></item> <item>february<tag>out="february";</tag></item> <item>march<tag>out="march";</tag></item> <item>april<tag>out="april";</tag></item> <item>may<tag>out="may";</tag></item> <item>june<tag>out="june";</tag></item> <item>july<tag>out="july";</tag></item> <item>august<tag>out="august";</tag></item> <item>september<tag>out="september";</tag></item> <item>october<tag>out="october";</tag></item> <item>november<tag>out="november";</tag></item> <item>december<tag>out="december";</tag></item> <item>jan<tag>out="january";</tag></item> <item>feb<tag>out="february";</tag></item> <item>aug<tag>out="august";</tag></item> <item>sept<tag>out="september";</tag></item> <item>oct<tag>out="october";</tag></item> <item>nov<tag>out="november";</tag></item> <item>dec<tag>out="december";</tag></item> </one-of> </rule> <rule id="digits"> <one-of> <item>0<tag>out=0;</tag></item> <item>1<tag>out=1;</tag></item> <item>2<tag>out=2;</tag></item> <item>3<tag>out=3;</tag></item> <item>4<tag>out=4;</tag></item> <item>5<tag>out=5;</tag></item> <item>6<tag>out=6;</tag></item> <item>7<tag>out=7;</tag></item> <item>8<tag>out=8;</tag></item> <item>9<tag>out=9;</tag></item> <item>first<tag>out=1;</tag></item> <item>second<tag>out=2;</tag></item> <item>third<tag>out=3;</tag></item> <item>fourth<tag>out=4;</tag></item> <item>fifth<tag>out=5;</tag></item> <item>sixth<tag>out=6;</tag></item> <item>seventh<tag>out=7;</tag></item> <item>eighth<tag>out=8;</tag></item> <item>ninth<tag>out=9;</tag></item> <item>one<tag>out=1;</tag></item> <item>two<tag>out=2;</tag></item> <item>three<tag>out=3;</tag></item> <item>four<tag>out=4;</tag></item> <item>five<tag>out=5;</tag></item> <item>six<tag>out=6;</tag></item> <item>seven<tag>out=7;</tag></item> <item>eight<tag>out=8;</tag></item> <item>nine<tag>out=9;</tag></item> </one-of> </rule> <rule id="at"> <tag>out.new=""</tag> <item>at</item> <one-of> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.new+= rules.digits</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out.new+= rules.teens</tag></item> </one-of> </rule> <rule id="mins"> <tag>out.min=""</tag> <item repeat="0-1">:</item> <item repeat="0-1">and</item> <one-of> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.min+= rules.digits</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out.min+= rules.teens</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.min+= rules.above_twenty</tag></item> </one-of> </rule> <rule id="ampm"> <tag>out=""</tag> <one-of> <item>AM<tag>out="am";</tag></item> <item>PM<tag>out="pm";</tag></item> <item>am<tag>out="am";</tag></item> <item>pm<tag>out="pm";</tag></item> </one-of> </rule> <rule id="teens"> <one-of> <item>ten<tag>out=10;</tag></item> <item>tenth<tag>out=10;</tag></item> <item>eleven<tag>out=11;</tag></item> <item>twelve<tag>out=12;</tag></item> <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item> <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item> <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item> <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item> <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item> <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item> <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item> <item>tenth<tag>out=10;</tag></item> <item>eleventh<tag>out=11;</tag></item> <item>twelveth<tag>out=12;</tag></item> <item>thirteenth<tag>out=13;</tag></item> <item>fourteenth<tag>out=14;</tag></item> <item>fifteenth<tag>out=15;</tag></item> <item>sixteenth<tag>out=16;</tag></item> <item>seventeenth<tag>out=17;</tag></item> <item>eighteenth<tag>out=18;</tag></item> <item>nineteenth<tag>out=19;</tag></item> </one-of> </rule> <rule id="above_twenty"> <one-of> <item>twenty<tag>out=20;</tag></item> <item>thirty<tag>out=30;</tag></item> </one-of> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</tag></item> </rule>
</grammar>

De branchegrammatica gebruiken voor verzekeringen

Voer de volgende stappen uit om de voorbeeldbot te maken en de grammatica toe te voegen. Dit creëert een Amazon Lex-bot genaamd InsuranceBot en voegt de grammatica toe voor het verzekeringsdomein:

 1. Download de Amazon Lex-bot definitie.
 2. Kies op de Amazon Lex-console Acties, kies dan import.
 3. Kies de InsuranceBot.zip file die u hebt gedownload en kies import.
 4. Kopieer de grammatica XML-bestanden voor verzekeringen, vermeld in de vorige paragraaf.
 5. Upload de XML-bestanden op de Amazon S3-console.
 6. Navigeer naar de slottypes op de Amazon Lex-console en selecteer de policyID slottype, zodat u de . kunt associëren ins_policyNumber.grxml grammatica bestand.
 7. Voer in het slottype de Amazon S3-link in voor het XML-bestand en de objectsleutel.
 8. Kies Sla het type slot op.

De IAM-rol die is gebruikt om de bot te maken, moet toestemming hebben om bestanden uit de S3-bucket te lezen.

 1. Herhaal stap 6–8 voor de licensePlate slottype (ins_NJ_licensePlateNumber.grxml) en dateTime slottype (ins_claimDateTime.grxml).
 2. Nadat u de grammatica's hebt opgeslagen, kiest u Bouwen.
 3. Download de verzekering contactstroom om te integreren met de Amazon Lex-bot.
 4. Kies op de Amazon Connect-console Contact stromen.
 5. In het Amazon-Lex sectie, en selecteer uw Lex-bot en maak deze beschikbaar voor gebruik in de Amazon Connect-contactstromen.
 6. Selecteer de contactstroom om deze in de applicatie te laden.
 7. Test de IVR-flow door in te bellen op het telefoonnummer.

Telecom

U kunt Amazon Lex in het telecomdomein gebruiken om interacties met de klantenservice te automatiseren, zoals het activeren van service, het betalen van rekeningen en het beheren van apparaatinstallaties. Tijdens deze interacties moet de IVR-stroom verschillende details verzamelen, waaronder het simnummer, de postcode en de startdatum van de service, om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen. We gebruiken de grammatica's van de financiële dienstverlening in het volgende voorbeeldgesprek:

Agent: Welkom bij ACME cellulair. Mag ik om te beginnen het telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld?

Gebruiker: Ja, het is 123 456 7890.

IVR: Bedankt. Hoe kan ik u helpen?

Gebruiker: ik bel om mijn service te activeren.

IVR: Zeker. Wat is het SIM-nummer op het apparaat?

IVR: 12345ABC

IVR: Oké. En mag ik de postcode?

Gebruiker: 12345

IVR: Geweldig, dank je. Het apparaat is geactiveerd.

De volgende grammatica's worden ondersteund voor telecom: SIM-nummer, serienummer van het apparaat, postcode, telefoonnummer, startdatum van de service en rangtelwoorden.

Laten we het voorbeeld bekijken SIM-nummer: Grammatica. U kunt verwijzen naar de andere grammatica's in de documentatie.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd" xml:lang="en-US" version="1.0" root="main" mode="voice" tag-format="semantics/1.0"> <!-- Test Cases Grammar will support the following inputs: Scenario 1: Input: My SIM number is A B C 1 2 3 4 Output: ABC1234 Scenario 2: Input: My SIM number is 1 2 3 4 A B C Output: 1234ABC Scenario 3: Input: My SIM number is 1 2 3 4 A B C 1 Output: 123ABC1 --> <rule id="main" scope="public"> <tag>out=""</tag> <item><ruleref uri="#alphanumeric"/><tag>out += rules.alphanumeric.alphanum;</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out += rules.alphabets.letters;</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.numbers</tag></item> </rule> <rule id="text"> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item> <one-of> <item repeat="0-1">My SIM number is</item> <item repeat="0-1">SIM number is</item> </one-of> </rule> <rule id="hesitation"> <one-of> <item>Hmm</item> <item>Mmm</item> <item>My</item> </one-of> </rule> <rule id="alphanumeric" scope="public"> <tag>out.alphanum=""</tag> <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.alphanum += rules.alphabets.letters;</tag></item> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.alphanum += rules.digits.numbers</tag></item> </rule> <rule id="alphabets"> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item> <tag>out.letters=""</tag> <tag>out.firstOccurence=""</tag> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurence += rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurence;</tag></item> <item repeat="1-"> <one-of> <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item> <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item> <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item> <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item> <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item> <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item> <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item> <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item> <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item> <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item> <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item> <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item> <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item> <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item> <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item> <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item> <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item> <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item> <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item> <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item> <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item> <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item> <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item> <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item> <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item> <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item> </one-of> </item> </rule> <rule id="digits"> <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item> <tag>out.numbers=""</tag> <item repeat="1-10"> <one-of> <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item> <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item> <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item> <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item> <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item> <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item> <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item> <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item> <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item> <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item> </one-of> </item> </rule>
</grammar>

De industriegrammatica gebruiken voor telecom

Voer de volgende stappen uit om de voorbeeldbot te maken en de grammatica toe te voegen. Dit creëert een Amazon Lex-bot genaamd TelecomBot en voegt de grammatica voor telecom toe:

 1. Download de Amazon Lex-bot definitie.
 2. Kies op de Amazon Lex-console Acties, kies dan import.
 3. Kies de TelecomBot.zip bestand dat je hebt gedownload, en kies import.
 4. Kopieer de grammatica XML-bestanden voor het telecomdomein, vermeld in de vorige sectie.
 5. Upload de XML-bestanden op de Amazon S3-console.
 6. Navigeer naar de slottypes op de Amazon Lex-console en selecteer phoneNumber zodat je de kunt associëren tel_phoneNumber.grxml Grammatica.
 7. Voer in het slottype de Amazon S3-link in voor het XML-bestand en de objectsleutel.
 8. Kies Sla het type slot op.

De IAM-rol die is gebruikt om de bot te maken, moet toestemming hebben om bestanden uit de S3-bucket te lezen.

 1. Herhaal stap 6–8 voor de slottypes SIM number (tel_simNumber.grxml) en zipcode (tel_usZipcode.grxml).
 2. Nadat u de grammatica's hebt opgeslagen, kiest u Bouwen.
 3. Download de verzekering contactstroom om te integreren met de Amazon Lex-bot.
 4. Kies op de Amazon Connect-console Contact stromen.
 5. In het Amazon-Lex sectie, en selecteer uw Amazon Lex-bot en maak deze beschikbaar voor gebruik in de Amazon Connect-contactstromen.
 6. Selecteer de contactstroom om deze in de applicatie te laden.
 7. Test de IVR-flow door in te bellen op het telefoonnummer.

Test de oplossing

U kunt bellen naar het Amazon Connect-telefoonnummer en communiceren met de bot. U kunt de oplossing ook rechtstreeks testen op de Amazon Lex V2-console met spraak of tekst.

Conclusie

Industriegrammatica's bieden een set vooraf gebouwde XML-bestanden die u kunt gebruiken om snel IVR-stromen te maken. U kunt grammatica's selecteren om klantenservicegesprekken mogelijk te maken voor gebruiksscenario's in financiële diensten, verzekeringen en telecom. De grammatica's zijn beschikbaar als a grammatica slot type en kan worden gebruikt in een Amazon Lex-botconfiguratie. U kunt de grammatica's downloaden en inschakelen via de Amazon Lex V2-console of SDK. De mogelijkheid is beschikbaar in alle AWS-regio's waar Amazon Lex actief is in de talen Engels (Australië), Engels (VK) en Engels (VS).

Raadpleeg voor meer informatie: Een aangepast type grammaticaruimte gebruiken.


Over de auteurs

Versnel IVR-ontwikkeling met industriële grammatica's op Amazon LexJohn Heater heeft meer dan 15 jaar ervaring in AI en automatisering. Als SVP van de Contact Center Practice bij NeuraFlash leidt hij de implementatie van de nieuwste AI- en automatiseringstechnieken voor een portfolio van producten en klantoplossingen.

Versnel IVR-ontwikkeling met industriële grammatica's op Amazon LexSandeep Srinivasan is een productmanager in het Amazon Lex-team. Als scherp waarnemer van menselijk gedrag heeft hij een passie voor klantervaring. Zijn wakkere uren brengt hij door op het snijvlak van mens, technologie en de toekomst.

Gerelateerde artikelen

spot_img

Recente artikelen

spot_img