Verbind je met ons

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

van kracht vanaf 2014-12-22 (22 december 2014); kleine updates op 2017-02-07, kleine updates op 2020-11-03

1. Algemene informatie over deze gebruiksvoorwaarden

Hoofdvoorwaarden: Tenzij anders vermeld op een bepaalde site of service, zijn deze hoofdvoorwaarden ("Hoofdvoorwaarden") van toepassing op uw gebruik van alle websites die Creative Commons Corporation beheert, inclusief http://creativecommons.org, http://wiki.creativecommons.orghttp://openpolicynetwork.orghttps://ccsearch.creativecommons.org/,

http://open4us.orghttp://teamopen.cchttp://donate.creativecommons.orgen http://thepowerofopen.org (de 'Websites'), evenals de producten, informatie en services die worden aangeboden via de Websites, inclusief de licentiekiezer en juridische hulpmiddelen (samen met de Websites, de 'Services').

Aanvullende voorwaarden: naast de hoofdvoorwaarden kan uw gebruik van services ook onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde service ('Aanvullende voorwaarden'). Als er een conflict is tussen de Aanvullende voorwaarden en de Hoofdvoorwaarden, zijn de Aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot de relevante Service.

Samen vormen de voorwaarden: de hoofdvoorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden, een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en Creative Commons met betrekking tot uw gebruik van de Services. Collectief wordt deze juridische overeenkomst hierna de 'Voorwaarden' genoemd.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 1: Deze voorwaarden, samen met eventuele speciale voorwaarden voor bepaalde websites, maken een contract tussen u en Creative Commons. Het contract regelt uw gebruik van alle websites die door Creative Commons worden beheerd, tenzij een bepaalde website anders aangeeft. Deze door mensen leesbare samenvattingen van elke sectie maken geen deel uit van het contract, maar zijn bedoeld om u te helpen de voorwaarden ervan te begrijpen.

2. Uw akkoord met de voorwaarden

UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ENIGE DIENSTEN (INCLUSIEF DE LICENTIES, OPENBARE DOMEINHULPMIDDELEN EN KEUZES) BETEKENT DAT U HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Services, verklaart u ook dat u wettelijk bevoegd bent om de Voorwaarden te accepteren namens uzelf en elke partij die u vertegenwoordigt in verband met uw gebruik van Services. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, bent u niet gemachtigd om Services te gebruiken.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 2: Lees deze voorwaarden en gebruik onze sites en services alleen als u hiermee akkoord gaat.

3. Wijzigingen in de voorwaarden

Creative Commons kan van tijd tot tijd de Voorwaarden wijzigen, verwijderen of aanvullen en behoudt zich het recht voor om dit naar eigen goeddunken te doen. In dat geval zullen we bijgewerkte Voorwaarden posten en de datum van herziening aangeven. Als wij van mening zijn dat de wijzigingen materieel zijn, zullen we redelijke inspanningen leveren om een ​​prominente kennisgeving op de relevante website (s) te plaatsen en degenen met een actueel CCID-account op de hoogte stellen via e-mail. Alle nieuwe en / of herziene Voorwaarden worden onmiddellijk van kracht en zijn vanaf die datum van toepassing op uw gebruik van de Services, behalve dat materiële wijzigingen van kracht worden 30 dagen nadat de wijziging is aangebracht en als materieel is geïdentificeerd. Uw voortdurende gebruik van Services nadat nieuwe en / of herziene Voorwaarden van kracht zijn, geeft aan dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 3: deze voorwaarden kunnen veranderen. Wanneer de wijzigingen belangrijk zijn, zullen we een kennisgeving op de website plaatsen. Als u de sites blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn aangebracht, gaat u akkoord met de wijzigingen.

4. Geen juridisch advies

Creative Commons is geen advocatenkantoor, geeft geen juridisch advies en is geen vervanging voor een advocatenkantoor. Het verzenden van een e-mail of het gebruik van een van de Services, inclusief de licenties, tools in het publieke domein en kiezers, vormt geen juridisch advies of creëert geen relatie tussen advocaat en cliënt.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 4: Sommigen van ons zijn advocaten, maar wij zijn niet uw advocaat. Raadpleeg uw eigen advocaat als u juridisch advies nodig heeft.

5. Inhoud beschikbaar via de Services

Op voorwaarde dat het is: u erkent dat Creative Commons geen verklaringen of garanties geeft over het materiaal, gegevens en informatie, zoals gegevensbestanden, tekst, computersoftware, code, muziek, audiobestanden of andere geluiden, foto's, video's, of andere afbeeldingen (gezamenlijk de 'Inhoud') waartoe u mogelijk toegang hebt als onderdeel van of door uw gebruik van de Services. Creative Commons is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige Inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot: inbreukmakende Inhoud, fouten of weglatingen in Inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van enige Inhoud geplaatst, verzonden, gelinkt van of anderszins toegankelijk via of beschikbaar gesteld via de Services. U begrijpt dat u door het gebruik van de Services wordt blootgesteld aan Inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is.

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw hergebruik van Inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Services, inclusief het verstrekken van de juiste toeschrijving. U moet de voorwaarden van de toepasselijke licentie lezen voordat u de Inhoud gebruikt, zodat u weet wat u wel en niet kunt doen.

Licensing:

CC-Owned Content: Anders dan de tekst van Creative Commons-licenties, CC0 en andere juridische hulpmiddelen en de tekst van de akten voor alle juridische hulpmiddelen (die allemaal beschikbaar worden gesteld onder de Public Domain Dedication), Creative Commons-handelsmerken (onderwerp van het Handelsmerkbeleid) en de softwarecode, alle Inhoud op de Websites is gelicentieerd onder de Creative Commons Attribution 0 International-licentie, tenzij anders aangegeven. Zie de pagina CC-beleid voor meer informatie.

CC-Owned Code: alle softwarecode van CC is gratis software; raadpleeg onze coderepository voor de specifieke licentie voor software die u opnieuw wilt gebruiken.

Zoekhulpmiddelen: op sommige van haar websites biedt Creative Commons hulpmiddelen voor het zoeken van websites, waaronder CC Search, die inhoud retourneren op basis van licentie-informatie die onze zoekhulpmiddelen kunnen vinden en interpreteren. Die zoekhulpmiddelen kunnen Inhoud retourneren die niet CC-gelicentieerd is en u moet onafhankelijk de voorwaarden van de licentie verifiëren die is gekoppeld aan Inhoud die u van plan bent te gebruiken.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 5: We doen ons best om nuttige informatie op onze sites te hebben, maar we kunnen niet beloven dat alles nauwkeurig of geschikt is voor uw situatie. Inhoud op de site is gelicentieerd onder CC BY 4.0, tenzij er staat dat deze beschikbaar is onder andere voorwaarden. Als u inhoud vindt via een link op onze websites, moet u de licentievoorwaarden controleren voordat u deze gebruikt.

6. Inhoud geleverd door u

Uw verantwoordelijkheid: u verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat geen enkele inhoud die door u is geplaatst of anderszins wordt gedeeld op of via een van de diensten ("uw inhoud"), de rechten van een derde partij schendt of schendt, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy , publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten, in strijd is met of in strijd is met enige verplichting, zoals een vertrouwelijkheidsverplichting, of lasterlijk, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal bevat.

Licentiëring van uw inhoud: u behoudt alle auteursrechten die u op uw inhoud heeft. U stemt er hierbij mee in dat Uw inhoud: (a) hierbij in licentie wordt gegeven onder de Creative Commons Attribution 4.0-licentie en mag worden gebruikt onder de voorwaarden van die licentie of een latere versie van een Creative Commons Attribution-licentie, of (b) zich in het publieke domein bevindt (zoals Inhoud die niet auteursrechtelijk beschermd is of Inhoud die u beschikbaar maakt onder CC0), of © als u geen eigendom bent, (i) is beschikbaar onder een Creative Commons Attribution 4.0-licentie of (ii) is een mediabestand dat beschikbaar is onder een Creative Commons-licentie of dat u wettelijk bent gemachtigd om via een van de Services te posten of te delen, zoals onder de fair use-doctrine, en die duidelijk is gemarkeerd als zijnde onderworpen aan het auteursrecht van derden. Al uw inhoud moet zijn
correct gemarkeerd met licenties (of andere toestemmingsstatus zoals redelijk gebruik) en toeschrijving.

Verwijdering: Creative Commons kan, maar is niet verplicht om uw inhoud te beoordelen en kan uw inhoud (zonder kennisgeving) naar eigen goeddunken verwijderen of verwijderen uit een van de services. Het verwijderen van uw inhoud uit de services (door u of Creative Commons) heeft geen invloed op rechten die u hebt verleend in uw inhoud onder de voorwaarden van een Creative Commons-licentie.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 6: We nemen geen eigendom van uw inhoud wanneer u deze op onze sites plaatst. Als u inhoud plaatst die u bezit, gaat u ermee akkoord dat deze kan worden gebruikt onder de voorwaarden van CC BY 4.0 of een toekomstige versie van die licentie. Als u niet de eigenaar bent van de inhoud, mag u deze niet publiceren tenzij deze zich in het publieke domein of CC BY 4.0 bevindt, behalve dat u ook foto's en video's mag plaatsen als u bevoegd bent om ze volgens de wet te gebruiken (bijvoorbeeld fair use ) of als ze beschikbaar zijn onder een CC-licentie. U moet rekening houden met die informatie over het bestand wanneer u het uploadt. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u uploadt naar onze sites.

7. Deelname aan onze community: geregistreerde gebruikers

Door u te registreren voor een account via een van de Services, inclusief CCID (een universele login voor alle Services), verklaart en garandeert u dat u (1) meerderjarig bent in uw rechtsgebied (meestal 18 jaar) of, (2) ) ouder zijn dan 13 jaar en de uitdrukkelijke toestemming van een wettelijke voogd hebben om een ​​account te verkrijgen en Services te gebruiken in verband met het account. Services aangeboden aan geregistreerde gebruikers worden geleverd onder voorbehoud van deze hoofdvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die op de relevante website (s) zijn gespecificeerd.

Registratie: U stemt ermee in (a) alleen juiste en actuele informatie over uzelf te verstrekken (hoewel het gebruik van een alias of bijnaam in plaats van uw wettelijke naam wordt aangemoedigd), (b) de beveiliging van uw wachtwoorden en identificatie te handhaven, © onmiddellijk de e-mailadres vermeld in verband met uw account om het nauwkeurig te houden zodat we contact met u kunnen opnemen en (d) volledig verantwoordelijk zijn voor al het gebruik van uw account. U mag geen account instellen namens een andere persoon of entiteit tenzij u hiertoe bevoegd bent.

Geen lidmaatschap van CC: Het creëren van een CCID of het gebruik van een van de gerelateerde websites of services betekent niet en wordt niet geacht u tot een lid, aandeelhouder of gelieerde van Creative Commons te maken voor welke doeleinden dan ook, noch hebt u rechten op statutaire leden zoals gedefinieerd in sectie 2 (3) en 3 van hoofdstuk 180 van de Algemene Wetten van Massachusetts.

Beëindiging: Creative Commons behoudt zich het recht voor om uw account op elk gewenst moment om welke reden dan ook of helemaal geen reden te wijzigen of stop te zetten.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 7: Registreer u niet voor een account op onze sites tenzij u 18 jaar of ouder bent dan 13 met toestemming van uw ouders. CC heeft het recht om uw account te allen tijde te beëindigen. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account. En natuurlijk, stel alsjeblieft geen account voor iemand anders in, tenzij je daarvoor toestemming hebt. Als u een account instelt, bent u nog geen lid van CC.

8. Verboden Gedrag

U stemt ermee in geen van de volgende activiteiten te ondernemen:

1. Overtreding van wetten en rechten:

  • U mag (a) geen enkele Service gebruiken voor enig illegaal doel of in strijd met lokale, provinciale, nationale of internationale wetten, (b) anderen schenden of aanmoedigen om enig recht van of verplichting jegens een derde te schenden, inclusief door inbreuk te maken op , misbruik maken van of inbreuk maken op intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid of privacyrechten.

2. Verzoek:

  • U mag de Services of enige informatie die via de Services wordt verstrekt niet gebruiken voor het verzenden van reclame- of promotiemateriaal, waaronder junkmail, spam, kettingbrieven, piramideschema's of enige andere vorm van ongevraagde of ongewenste uitnodiging.

3. Verstoring:

  • U mag de Services niet gebruiken op een manier die de Services kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of het gebruik en genot van de Services door een andere partij kan verstoren; inclusief door (a) het uploaden of anderszins verspreiden van een virus, adware, spyware, worm of andere kwaadaardige code, of (b) het verstoren of verstoren van een netwerk, apparatuur of server verbonden met of gebruikt om een ​​van de Services te leveren, of een schending regelgeving, beleid of procedure van een netwerk, apparatuur of server.

4. Anderen schaden:

  • U mag op of via de Services geen Inhoud posten of verzenden die schadelijk, aanstootgevend, obsceen, beledigend, inbreukmakend op de privacy, lasterlijk, hatelijk of anderszins discriminerend, vals of misleidend is of een illegale handeling aanzet;
  • U mag een ander niet intimideren of lastigvallen via de Services; en u mag geen persoonlijk identificeerbare informatie over personen jonger dan 13 jaar op of via de Services posten of verzenden.

5. Imitatie of ongeautoriseerde toegang:

  • U mag zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit, of uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen wanneer u de Services gebruikt;
  • U mag de account of persoonlijke gegevens van iemand anders niet gebruiken of proberen te gebruiken; en,
  • U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Services of de computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Services, door het hacken van wachtwoorden of andere middelen.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 8: Play nice. Blijf jezelf. Breek de wet niet en wees niet storend.

9. AFWIJZING VAN GARANTIES

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, BIEDEN CREATIEVE GEMEENSCHAPPEN DE DIENSTEN (INCLUSIEF ALLE INHOUD DIE OP OF VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR IS) ALS ZODANIG EN GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, EXPLICIET, IMPLICIET, ANDER INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, TITELGARANTIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. CREATIEVE GEMEENSCHAPPEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DE INHOUD BESCHIKBAAR WORDT OP OF VIA DE DIENSTEN FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DIENSTEN DIE DOOR CC WORDEN GEBRUIKT GRATIS ZIJN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. CREATIEVE GEMEENSCHAPPEN GEVEN GEEN GARANTIE OF GEVEN GEEN VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD BESCHIKBAAR VIA DE SERVICES INZAKE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 9: CC geeft geen garanties over de sites, services of inhoud die op de sites beschikbaar is.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN CREATIEVE GEMEENSCHAPPEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE JURIDISCHE THEORIE VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, WERKELIJKE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF ANDERE SCHADE, INCLUSIEF LIMIET VAN ONTVANGSTEN OF INKOMSTEN, VERLOREN WINST, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONELE STORING, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF GELIJKWAARDIGE SCHADE DIE DOOR U OF EEN DERDEN WORDEN OPGENOMEN OF OPGENOMEN DIE IN VERBAND MET DE SERVICES (OF DE BEËINDIGING DAARVAN) VOORTVLOEIEN , ZELFS ALS CREATIEVE GEMEENSCHAPPEN ZIJN GEÏNFORMEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN CREATIEVE GEMEENSCHAPPEN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ELK INHOUD GEPLAATST OP OF BESCHIKBAAR VIA DE SERVICES (INCLUSIEF CLAIMS VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DIE INHOUD VOOR HET GEBRUIK). HET GEDRAG VAN DERDEN OP OF VIA DE DIENSTEN.

Bepaalde rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. IN DEZE JURISDICTIES ZULLEN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN WORDEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 10: CC is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de sites, uw gebruik van onze services of voor het gedrag van anderen op onze sites.

11. Schadeloosstelling

Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in Creative Commons, haar werknemers, functionarissen, directeuren, gelieerde en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die direct of indirect voortvloeit uit of voortvloeit uit (a) uw schending van de Voorwaarden, (b) uw gebruik van een van de Services en / of © de Inhoud die u op een van de Services beschikbaar stelt.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 11: Als er iets gebeurt omdat u deze voorwaarden schendt, vanwege uw gebruik van de services of vanwege de inhoud die u op de sites plaatst, gaat u ermee akkoord CC terug te betalen voor de schade die het veroorzaakt.

12. Privacy Policy

Creative Commons streeft ernaar op verantwoorde wijze om te gaan met de informatie en gegevens die we via onze Services verzamelen in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat door verwijzing in deze Hoofdvoorwaarden is opgenomen. Lees het Privacybeleid zodat u weet hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 12: Lees ons Privacybeleid. Het maakt ook deel uit van deze voorwaarden.

13. Handelsmerkbeleid

De naam, logo's, pictogrammen en andere handelsmerken van CC mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met ons handelsmerkbeleid, dat door verwijzing in deze hoofdvoorwaarden is opgenomen. Lees het handelsmerkbeleid zodat u begrijpt hoe CC's handelsmerken kunnen worden gebruikt.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 13: lees ons handelsmerkbeleid. Het maakt ook deel uit van deze voorwaarden.

14. Auteursrechtklachten

Creative Commons respecteert het auteursrecht en we verbieden gebruikers van de Services om inhoud op de Services in te dienen, te uploaden, te posten of anderszins te verzenden die de eigendomsrechten van een andere persoon schendt.

Om vermeend inbreukmakende Inhoud die wordt gehost op een website die eigendom is van of wordt beheerd door CC te melden, stuurt u een kennisgeving van inbreukmakende materialen zoals uiteengezet in CC's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Kennisgeving en verwijderingsprocedure.

Houd er rekening mee dat Creative Commons de inhoud die beschikbaar is gesteld via CC Search niet host. Neem contact op met de website of service die de inhoud host om deze te laten verwijderen.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 14: laat het ons weten als u inbreukmakende inhoud op onze websites aantreft.

15. Beëindiging

Door Creative Commons: Creative Commons kan de werking van of toegang tot alle of een deel van de Services op elk gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigen, opschorten of beëindigen. Bovendien kan uw individuele toegang tot en gebruik van de Services op elk moment en om welke reden dan ook door Creative Commons worden beëindigd.

Door u: Als u deze overeenkomst wilt beëindigen, kunt u de toegang tot of het gebruik van de Services op elk gewenst moment onmiddellijk beëindigen.

Automatisch bij schending: uw recht op toegang tot en gebruik van de Services (inclusief het gebruik van uw CCID-account) eindigt automatisch bij schending van een van de Voorwaarden. Om twijfel te voorkomen, vereist beëindiging van de Voorwaarden niet dat u enige verwijzing naar eerder toegepaste juridische CC-hulpmiddelen uit uw eigen Inhoud verwijdert of verwijdert.

Overleven: de disclaimer van garanties, de beperking van aansprakelijkheid en de jurisdictie en toepasselijke wettelijke bepalingen blijven van kracht na elke beëindiging. De licentietoekenningen die van toepassing zijn op Uw Inhoud worden niet beïnvloed door de beëindiging van de Voorwaarden en blijven van kracht onder voorbehoud van de voorwaarden van de toepasselijke licentie. Uw garanties en vrijwaringsverplichtingen blijven een jaar na beëindiging bestaan.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 15: Als u deze voorwaarden overtreedt, mag u onze sites niet langer gebruiken.

16. Diverse voorwaarden

Rechtskeuze: de voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten, exclusief de regels voor rechtskeuze.

Geschillenbeslechting: de partijen komen overeen dat geschillen tussen Creative Commons en u met betrekking tot deze Voorwaarden en / of een van de Services alleen kunnen worden voorgelegd aan een federale of staatsrechtbank met bevoegde jurisdictie in het noordelijke district van Californië, en u stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie en locatie van een dergelijke rechtbank.

  • Als u een geautoriseerde agent van een overheid of een intergouvernementele entiteit bent die de Services gebruikt in uw officiële hoedanigheid, inclusief een geautoriseerde agent van de federale, staats- of lokale overheid in de Verenigde Staten, en u wettelijk bent uitgesloten van het aanvaarden van de controlewetgeving, jurisdictie , of locatiebepalingen hierboven, dan zijn die bepalingen niet op u van toepassing. Voor dergelijke Amerikaanse federale overheidsentiteiten zijn deze Voorwaarden en alle daaraan gerelateerde acties onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten van Amerika (zonder verwijzing naar conflicterende wetten) en, bij afwezigheid van federale wetgeving en voor zover toegestaan ​​onder federale wet, de wetten van de staat Californië (met uitzondering van de keuze van wettelijke regels).

Geen verklaring van afstand: het nalaten van beide partijen om aan te dringen op of strikte uitvoering van een van de Voorwaarden af ​​te dwingen, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.

Scheidbaarheid: Als enig deel van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door enige wet of regelgeving of definitieve vaststelling van een bevoegde rechtbank of tribunaal, wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Geen agentuurrelatie: de partijen komen overeen dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Creative Commons als gevolg van de Voorwaarden of door uw gebruik van een van de Services.

Integratie: deze hoofdvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Creative Commons met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle eerdere communicatie en / of overeenkomsten tussen u en Creative Commons met betrekking tot toegang tot en gebruik van de Services.

Voor mensen leesbare samenvatting van Sec 16: Als er een rechtszaak voortvloeit uit deze voorwaarden, moet deze in Californië zijn en worden geregeld door de wetgeving van Californië. We zijn blij dat u onze sites gebruikt, maar deze overeenkomst betekent niet dat we partners zijn.

Plato testen

Crowdfunding1 dagen geleden

Conister Bank leent meer aan tijdfinanciering

eSports3 dagen geleden

NBA 2K22 MyCareer: Hoe krijg je een schoenendeal

Blockchain5 dagen geleden

Overheid wordt wakker met Blockchain & Cryptocurrency

cardano-prijs-op-de-rand-van-een-enorme-breakout-5-imminent-for-ada.jpg
Blockchain4 dagen geleden

Cardano-prijs op de rand van een enorme doorbraak! $ 5 op handen voor ADA

eSports4 dagen geleden

NBA 2K22-soundtrack: volledige lijst met artiesten en nummers

Oceanië
eSports4 dagen geleden

lol123 schrapen door Rooster om de laatste IEM Fall Oceania Closed Qualifier-plek te claimen

LUCHT- EN RUIMTEVAART3 dagen geleden

Mogelijk defect onderdeel om volgende vlucht met Virgin Galactic te vertragen

eSports4 dagen geleden

Hoe laat wordt de MyNBA 2K22-app uitgebracht?

Oekraïne
eSports3 dagen geleden

s1mple claimt derde opeenvolgende MVP in EPL-overwinning

eSports3 dagen geleden

De beste dunkers in NBA 2K22

eSports3 dagen geleden

Hoe een zijwaartse ontmoeting in Fortnite te voltooien

LUCHT- EN RUIMTEVAART3 dagen geleden

Foto's: SpaceX-raket arriveert op lanceerplatform voor Inspiration4-missie

eSports4 dagen geleden

Pathfinder: Wrath of The Righteous Gray Garrison Statue Puzzle

eSports2 dagen geleden

Hoe maak je een wapen in Fortnite Hoofdstuk 2, seizoen 8

eSports3 dagen geleden

Na'Vi wint ESL Pro League seizoen 14 in thriller met vijf kaarten tegen Vitality en voltooit Intel Grand Slam van $ 1 miljoen

HRTech3 dagen geleden

Amazon lanceert educatieve voordelen voor eerstelijnspersoneel

eSports3 dagen geleden

AVE en Trasko komen als overwinnaar uit de CIS IEM Fall open-kwalificatiewedstrijd

eSports5 dagen geleden

PUBG Mobile-update 1.6 komt op 14 september met een nieuwe luchtspelmodus

Big data3 dagen geleden

China gaat Ant's Alipay opbreken en een aparte lening-app forceren - FT

HRTech3 dagen geleden

Hoe Crompton de 'kracht van taal' gebruikt om een ​​cultuur van hoge betrokkenheid te creëren

Copyright © 2020 Plato Technologies Inc.