Connect with us

Blockchain

Yield Farming on DeFi: Beginner’s Guide to Earning Interest on Your Crypto

Avatar

Published

onYield Farming on DeFi: Beginner’s Guide to Earning Interest on Your Crypto | Crypto Briefing

Learn how to leverage the most popular yield farms in DeFi, from Compound and Aave to Uniswap and Balancer.


Key Takeaways

  • Yield farming is the process of earning a return on capital by putting it to productive use
  • Money markets offer the simplest way to earn reliable yields on your crypto
  • Liquidity pools have better yields than money markets, but there is additional market risk
  • Incentive schemes can sweeten the deal, giving yield farmers an added reward

Share this article

Interested in yield farming but not sure where to start? Here’s an overview of the top DeFi protocols and how you can get started.

What is Yield Farming?

The hottest buzzword in crypto today is “yield farming,” which allows people to earn fixed or variable interest by investing crypto in a DeFi market. Investing in ETH is not yield farming; lending out ETH on Aave for a return beyond the ETH price appreciation is yield farming.

As the newest trend in crypto, investors in the space need to understand what it is and how it works.

But before hashing out the specifics, it’s important to note that given the amount of competition between investors and high gas prices, yield farming is only profitable if you’re willing to put a significant sum of money to work. Yield farming with $100-1,000 in crypto will result in a net loss. If you’re tinkering with small amounts to understand how it all works, that’s okay, but the strategy isn’t profitable.

How and Where to Farm DeFi Yields

Money Markets: Compound and Aave

Compound and Aave are DeFi’s primary lending and borrowing protocols. The two together account for $1.1 billion of lending and $390 million of borrowing.

Dashboard for total supply and total borrow on Compound
Source: Compound

Lending capital on a money market is the easiest way to earn a return in DeFi. Deposit a stablecoin to either of the two and start earning returns immediately.

Aave generally has better rates than Compound, because it offers borrowers the ability to choose a stable rate of interest rather than a variable rate. The stable rate tends to be higher for borrowers than the variable rate, increasing the marginal return to lenders.

Aave Protocol stats, via AaveWatch

However, Compound introduced a new incentive for users through the issuance of its native token COMP. Anyone that lends or borrows on Compound earns a certain amount of COMP. 2,880 COMP is issued to Compound users per day. At $250 per COMP at press time, this translates to $720,000 in extra rewards per day.

SIMETRI Winning in Crypto

Security from Financial Risk

DeFi money markets employ over-collateralization, meaning a borrower must deposit assets with more value than their loan. When the collateralization ratio (value of collateral / value of the loan) falls below a certain threshold, the collateral is liquidated and repaid to lenders.

This setup is optimal for financial speculators who want to obtain leverage. But it also ensures that lenders don’t lose money when borrowers default. Smart contract hacks are still a significant risk, but Aave and Compound have avoided this risk so far.

Yield Farming Liquidity Pools

Uniswap and Balancer are the two largest liquidity pools in DeFi, offering liquidity providers (LPs) with fees as a reward for adding their assets to a pool. Liquidity pools are configured between two assets in a 50-50 ratio in Uniswap. Balancer allows for up to eight assets in a liquidity pool with custom allocations across assets.

Most liquid pools in DeFi, via Pools.fyi

Every time someone takes a trade through a liquidity pool, LPs that contributed to that pool earn a fee for helping to facilitate this. Uniswap pools have offered LPs healthy returns over the past year as DEX volumes picked up. However, optimizing profits requires investors also consider impermanent loss, which is the loss created by providing liquidity for an asset that rapidly appreciates.

Read more about impermanent loss in our guide about yield farming on Uniswap.

Balancer pools can mitigate some impermanent loss, as pools don’t need to be configured in a 50-50 allocation. They can be set up in an 80-20 or 90-10 allocation to minimize, but not entirely eliminate, impermanent loss. Additionally, users can earn Balancer’s governance token, BAL, by providing liquidity on a Balancer pool.

There’s another kind of liquidity pool that eliminates impermanent loss. Curve Finance facilitates trading between assets pegged to the same value. For example, there is a Curve pool with USDC, USDT, DAI, and sUSD: all USD pegged stablecoins. There’s also a liquidity pool with sBTC, RenBTC, and wBTC: all pegged to the price of BTC.

Returns for providing liquidity on Curve

Since all of the assets are worth the same amount, there’s no impermanent loss. However, trading volumes will always be lower than general-purpose liquidity pools like Uniswap and Balancer.

Cred - earn easier

Ironically, yields for Curve Finance LPs rocketed in the last week as the yield farming narrative led to excess demand for stablecoin-to-stablecoin trades. Bottom line: Curve Finance eliminates impermanent loss, but Uniswap and Balancer result in higher fee collection.

Special Mention: Incentive Schemes

The example, as mentioned earlier of Compound introducing COMP as an incentive for people to use the protocol, is straight out of the Synthetix playbook.

As the original incentives scheme, Synthetix first introduced an sETH-ETH pool that offers LPs an added incentive of SNX rewards. While this pool has been deprecated, this expanded to other liquidity pools. Synthetix currently has two substantial liquidity incentives: an sBTC pool and an sUSD pool on Curve that give LPs an added reward in SNX.

SNX rewards for providing liquidity on other protocols, via Mintr

Following in Synthetix’s footsteps, Ampleforth launched “Geyser,” which rewards LPs in Uniswap’s AMPL-WETH pool with an added reward in AMPL.

Taking advantage of these incentives can be incredibly lucrative. But investors should ensure they aren’t earning a dud token. Nobody wants to partake in an incentive scheme that rewards them in BitConnect tokens.

Choosing an Appropriate Farm

For the slightly risk-averse who just want to earn a yield on their stablecoins, money markets or providing liquidity on Curve Finance is the best option for lower-risk interest. For those who have large cryptocurrency holdings and want to put them to productive use, liquidity pools like Uniswap or Balancer are a good choice. Added incentives are just the icing on the cake.

That said, the perfect yield farm for each individual varies based on the amount of capital they have, their investment time horizon, and their desired level of risk.

Share this article

Loading...

Source: https://cryptobriefing.com/yield-farming-defi-beginners-guide-earning-interest-crypto/

Blockchain

Miten tekoälyä käytetään videopeleissä ja mitä tulevaisuudessa on odotettavissa

Avatar

Published

on

Tekoäly on ollut olennainen osa videopelejä niiden perustamisesta lähtien 1950-luvulla. Videopelien tekoäly on erillinen osa-alue ja eroaa akateemisesta tekoälystä. Se auttaa parantamaan pelin pelaajakokemusta koneoppimisen tai päätöksenteon sijaan. Tekoälyä käytetään videopeleissä monin eri tavoin, ja se on nähtävissä myös monissa casino-peleissä. Millaista videopelien tekoäly on ja miten se on vuosien saatossa muuttanut videopelien maailmaa? Mitä se tuo tulevaisuudessa peleihin?

Äärellinen automaatti

Äärellinen automaatti (finite state machine) on matemaattinen malli, jossa järjestelmällä tietty on määrä eri tiloja, jossa sen on mahdollista olla. Järjestelmä voi olla vain yhdessä tilassa kerrallaan. Nykyisestä tilasta voidaan siirtyä seuraavaan tilaan vasta kun nykyisen tilan ehto on suoritettu. Yksinkertainen esimerkki äärellisestä automaatista on lukko. 

Lukon tilat ovat suljettu ja auki. Mahdollisia siirtymiä ovat lukon avaaminen ja lukon sulkeminen. Lukko voi olla kerrallaan vain yhdessä tilassa, auki tai suljettu, ja samaa siirtymää ei voi suorittaa kahta kertaa peräkkäin, eli lukkoa ei voi aukaista uudestaan ennen lukon sulkemista.

Käytöspuu

Käytöspuu (behavior tree) on äärellisen automaatin tapaan matemaattinen malli, joka mallintaa siirtymiä äärellisen tehtäväjoukon välillä. Käytöspuiden vahvuuksia äärellisiin automaatteihin nähden on niiden modulaarisuus: pienien osien avulla voidaan toteuttaa monimutkaisia kokonaisuuksia. 

Käytöspuiden suurin ero äärellisiin automaatteihin nähden on se, että käytöspuut koostuvat ennemmin toimintamalleistakuin tiloista. Käytös-puiden suosioon on myös vaikuttanut niiden helppo suunniteltavuus, testaus ja virheiden korjaus.

Minimax -algoritmi

Minimax-algoritmi (minimax algorithm) on algoritmi, jota käytetään kahden pelaajan vuoropohjaisissa peleissä, kuten shakissa ja ristinollassa. Algoritmi rakentaa puun pelin mahdollisista siirroista. Siirrot vuorotellevat omien ja vastustajan siirtojen välillä. Laskentaa jatketaan tiettyyn pisteeseen saakka. Puussa olevat solmut kuvaavat mahdollisia siirtoja. Siirrot on pisteytetty ennalta määrättyjen sääntöjen perusteella, suurempi pistemäärä tarkoittaa parempaa siirtoa. Algoritmi pyrkii valitsemaan itselleen parhaiten pisteytetyn siirron.

Monte Carlo -puuhaku

Monte Carlo -puuhaku (Monte Carlo tree search) on algoritmiyhden ja kahden pelaajan peleihin. Monte Carlo -puuhaku perustuu Monte Carlo -simulaatioon (Monte Carlo simulation), jonka avulla pyritään satunnaiseen peliavaruuden tutkimiseen suorittamalla useita simulaatioita, joissa jokaisessa peli pelataan loppuun yleensä satunnaisin siirroin. Simuloitujenpelien perusteella pyritään päättelemään, minkä siirron kautta olisi todennäköisintä päätyä voittoon.

Menetelmät eroavat toisistaan mutta niistä näkyy hyvin selkeästi, millaisissa peleissä niitä voidaan käyttää. Tekoälyn avulla pelit ovat mielenkiintoisempia ja peleihin saadaan mukaan sellaisia toimintoja ja tapahtumia, jotka pitävät pelaajan jännitystä yllä koko pelin ajan.

Tekoäly tulevaisuuden videopeleissä

Tulevaisuudessa videopeleissä käytettävä tekoäly siirtyy luultavasti kohti koneoppimista ja neuroverkkoja. Näitä menetelmiä on jo kokeiltu joissain peleissä kuten Star Craftissa ja shakissa. Koneoppiminen (engl. machine learning, ML) on tärkeä tekoälyn haara, jota hyödyntävä ohjelma tai ohjelmisto pystyy kokoelmalla erilaisia algoritmeja oppimaan itsenäisesti mukautumalla muutoksiin ja päätymään haluttuun lopputulokseen luodun opetteludatanpohjalta, jossa tiedetään syöte eli alkutila ja haluttu lopputulos. Siten tätä dataa käyttämällä luodaan algoritmi, joka päätyy samaan lopputulokseen kaikilla samankaltaisilla syötteillä. Koneoppiminen on tällä hetkellä videopeleissä vasta kokeilemisen tasolla, mutta se näyttää olevan se menetelmä, jonka käyttöä kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä tullaan tutkimaan ja lisäämään.

Pelit ja pelaajat kehittyvät ja se pitää yllä videopelien suosiota. Pelaajat haluavat koko ajan uudenlaisia ja parempia pelejä ja pelitalot pyrkivät niitä tarjoamaan. Tekoälyn käyttö osana pelejä antaa pelisuunnittelijoille keinoja luoda pelejä, joissa vaaditaan myös pelaajalta älyä pelin loppuun suorittamiseen.

Continue Reading

Blockchain

DOGE Co-founder Reveals the Reasons Behind its Price Rise

Avatar

Published

on

Table of Contents

Rate this post

Billy Markus, who created Dogecoin back in 2013 with Jackson Palmer has taken to Twitter (where he dwells as “Shibetoshi Nakamoto”) to share his take on the recent Dogecoin rally.

According to him, the Dogecoin market is hugely driven by emotion and sentiment. The price of DOGE in the market is moved by people’s decisions, made for their own personal reasons.

What is Moving the Price of Dogecoin in the Market? Co-founder Answered

Billy Markus developed the meme-coin DOGE back in 2013 as an imitation of Bitcoin back. The Dogecoin that was changing hands as low as $0.0026 last month is now sitting at $0.61. According to the statistics, DOGE is the fourth digital asset of the market. 

In his recent interviews with Bloomberg the founder and CEO of Galaxy Digital, Mike Novogratz, stated that,

“Dogecoin may be favored by millennials and generation Z since buying it is similar to showing the middle finger to the system. This is reminiscent of the craze over Gamestop shares.”

However, he cautioned against Dogecoin, stating that 

“There are no development upgrades for this coin, nor is there any money from financial institutions going into it.”

DOGE Wave Take Further Rise This Year

DOGE has always been seen as Elon Musk’s favorite. A significant price surge can be seen due to Elon Musk Tweets.  

The “DOGE influencer” was the first one to call it the “people’s currency,” then promised to put “literal DOGE on the literal Moon” via SpaceX. 

From the latest, Musk is preparing to make an appearance on “Saturday Night Live,” i.e. Today this weekend.

According to reporter Kate Rooney

“The newest DOGE investors particularly see Musk’s tweets as the main price pumper of the meme-coin. DOGE is making its way into online gambling markets as people are making bets about what Musk will talk about on SNL and whether it will be his favorite Shiba-Inu cryptocurrency.”

READ  Elon Musk Admits Bitcoin Cash Offers Much Lower Fees than Bitcoin

#DOGE co-founder Billy Markus #Dogecoin (DOGE) #Elon Musk DOGE support

Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Source: https://www.cryptoknowmics.com/news/doge-co-founder-reveals-the-reasons-behind-its-price-rise

Continue Reading

Blockchain

JOSÉ FONTE AND EDER BECOME THE FIRST FOOTBALLERS IN THE WORLD TO LAUNCH NFTs

Avatar

Published

on

EURO 2016 champions have produced unique and authentic digital art pieces
to be auctioned online starting today
Lisbon, 7 May 2021 – European champions and Portuguese Internationals José Fonte
and Éder are the first two footballers worldwide to launch their own Non-Fungible
Tokens (NFTs), creating unique and authentic digital art pieces that will be auctioned
online. The two NFTs were made in partnership with Jedi3 and part of the revenues
raised through the auction will revert to social and community support. The creations
will be auctioned on the well-known platform of NFTs, OpenSea, starting today and
can be found here:
https://opensea.io/collection/eder-lopes-2016-european-champion
https://opensea.io/collection/jose-fonte-2016-european-champion
The creative concept of both pieces was developed by the athletes themselves together with
the project Jedi3. Fonte focused his illustration on his career path and all the obstacles he
had to overcome in order to become an international player and win EURO 2016. Eder’s
piece is a digital creation of the boot he used to score the winning goal for Portugal in the
final of the European Championship against France.
In this first launch, there will be:
● 10 limited digital editions of Éder’s right boot that scored the Euro final goal, in a
digital 3D version;
● 10 limited digital editions of an illustration that represents the path followed by José
Fonte until the title in the Euro;
● Furthermore, a “masterpiece” of Éder’s boot that will give the right to the digital item
plus the real boot he used to score the winning goal in the final.

The auction started today on the Open Sea platform and will last for a week and all
transactions will be made in Ethereum cryptocurrency. Fonte and Eder follow in the footsteps
of NFL and NBA players who have already participated in the creation of NFTs.
José Fonte talked about the launch: “Everybody follows what is going on in the US with
NFTs, and I’ve been following it too for the last few months. Some of my favourite people are
exploring this new world, this new connection with the fans. I tried to explore this connection
with the fans, to give them something that is new and authentic. This creation means a lot to
me, because the story of it is about my career, about what I’ve been through in my life. It’s
about resilience, showing determination and never giving up and showing that anything is
possible with hard work. I’m excited. I want the fans to be open minded. First of all, it’s for a
good cause as well. Part of the money will go into some foundations and institutions that we
want to help. We want to give something back to the
people, which is really important to us.”
Eder showed all his enthusiasm about this project: “It’s a fantastic world. It’s been booming
in the US because of the NFTs that have been created in the NBA. José Fonte and I expect
to be the first football players to launch an NFT in the world. An NFT is unique, has value for
the person that creates it, it’s art and I think that has a lot of value for the fans. We’ve
participated in a big victory at the Euros and I know our fans will be amazed by a creation
like this. My creation means a lot to me and to Portugal. It’s the boot that scored the winning
goal at the final and it’s really important to me. It’s something that the football fans will
appreciate. Another important reason is helping an institution that we will give part of the
funds to. It’s something important to do and a big step.”
Part of the profits from the auction of each of the pieces will revert to charities and
community institutions. Éder will benefit PAJE – platform of support to young former foster
children, association of which he is godfather and partner. Regarding José Fonte, the focus
will be the community of Penafiel, where he was born, by donating funds to the local
Firefighters corporation, where his grandfather was the 2nd Commander, to the ERPI –
Estrutura Residencial para Idosos de Penafiel, and the APADIMP – Associação de Pais e
Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel. The Lille central defender will also donate
funds to support football in Portugal to institutions yet to be defined.
For João Matos Cruz, from Jedi3, “this project is born from the fusion of diverse interests of
a group of friends: football, blockchain and digital art. In a context where the technology of
distributed registration allows to protect, authenticate and promote, for example, artists’
work, or relevant moments, we felt it was time to give visibility, in the digital world, to two
iconic figures in the history of Portuguese football: Éder Lopes and José Fonte. In the first
case, through the boot with which he scored the goal of the Euro 2016 final, as a
masterpiece of a moment of collective transcendence. In the case of José Fonte, illustrating
his path that was also one of overcoming, of constant struggle against adversity, until the
final consecration as European champion.”
What are NFTs?
A non-fungible token (NFT) is a type of cryptographic token on a blockchain, which
represents a unique asset. They can be fully digital assets or tokenized versions of
real-world assets. As NFTs are not interchangeable with each other, they can act as proof of
authenticity and ownership in the digital realm.
There are numerous success stories of sportsmen or sports-related individuals who have
launched their own NFTs in recent months in the US. The mythical quarterback Tom Brady
will even launch a platform for the creation and sale of NFTs called “Autograph” where he
promises to bring together several well-known names from the music, fashion and
entertainment industries. Those who have already launched their own NFT’s include Patrick
Mahomes, the 2020 NFL champion and Zion Williamson, one of the NBA’s most promising
stars.
The value of an NFT derives from the story that is told, what gave rise to the NFT and who
actually issued it. It is a certificate of authenticity per se, identified by a unique,
non-falsifiable “contract address”.
The technology used for this purpose, blockchain, thus allows a direct and decentralised
interaction between athletes and their digital admirers / followers. In this case, these players
become stars, also, in the digital world, directly launching tokens, whose artistic and
authentic character, guarantees their buyers a unique collector’s item.

Continue Reading

Blockchain

JOSÉ FONTE AND EDER BECOME THE FIRST FOOTBALLERS IN THE WORLD TO LAUNCH NFTs

Avatar

Published

on

EURO 2016 champions have produced unique and authentic digital art pieces
to be auctioned online starting today
Lisbon, 7 May 2021 – European champions and Portuguese Internationals José Fonte
and Éder are the first two footballers worldwide to launch their own Non-Fungible
Tokens (NFTs), creating unique and authentic digital art pieces that will be auctioned
online. The two NFTs were made in partnership with Jedi3 and part of the revenues
raised through the auction will revert to social and community support. The creations
will be auctioned on the well-known platform of NFTs, OpenSea, starting today and
can be found here:
https://opensea.io/collection/eder-lopes-2016-european-champion
https://opensea.io/collection/jose-fonte-2016-european-champion
The creative concept of both pieces was developed by the athletes themselves together with
the project Jedi3. Fonte focused his illustration on his career path and all the obstacles he
had to overcome in order to become an international player and win EURO 2016. Eder’s
piece is a digital creation of the boot he used to score the winning goal for Portugal in the
final of the European Championship against France.
In this first launch, there will be:
● 10 limited digital editions of Éder’s right boot that scored the Euro final goal, in a
digital 3D version;
● 10 limited digital editions of an illustration that represents the path followed by José
Fonte until the title in the Euro;
● Furthermore, a “masterpiece” of Éder’s boot that will give the right to the digital item
plus the real boot he used to score the winning goal in the final.

The auction started today on the Open Sea platform and will last for a week and all
transactions will be made in Ethereum cryptocurrency. Fonte and Eder follow in the footsteps
of NFL and NBA players who have already participated in the creation of NFTs.
José Fonte talked about the launch: “Everybody follows what is going on in the US with
NFTs, and I’ve been following it too for the last few months. Some of my favourite people are
exploring this new world, this new connection with the fans. I tried to explore this connection
with the fans, to give them something that is new and authentic. This creation means a lot to
me, because the story of it is about my career, about what I’ve been through in my life. It’s
about resilience, showing determination and never giving up and showing that anything is
possible with hard work. I’m excited. I want the fans to be open minded. First of all, it’s for a
good cause as well. Part of the money will go into some foundations and institutions that we
want to help. We want to give something back to the
people, which is really important to us.”
Eder showed all his enthusiasm about this project: “It’s a fantastic world. It’s been booming
in the US because of the NFTs that have been created in the NBA. José Fonte and I expect
to be the first football players to launch an NFT in the world. An NFT is unique, has value for
the person that creates it, it’s art and I think that has a lot of value for the fans. We’ve
participated in a big victory at the Euros and I know our fans will be amazed by a creation
like this. My creation means a lot to me and to Portugal. It’s the boot that scored the winning
goal at the final and it’s really important to me. It’s something that the football fans will
appreciate. Another important reason is helping an institution that we will give part of the
funds to. It’s something important to do and a big step.”
Part of the profits from the auction of each of the pieces will revert to charities and
community institutions. Éder will benefit PAJE – platform of support to young former foster
children, association of which he is godfather and partner. Regarding José Fonte, the focus
will be the community of Penafiel, where he was born, by donating funds to the local
Firefighters corporation, where his grandfather was the 2nd Commander, to the ERPI –
Estrutura Residencial para Idosos de Penafiel, and the APADIMP – Associação de Pais e
Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel. The Lille central defender will also donate
funds to support football in Portugal to institutions yet to be defined.
For João Matos Cruz, from Jedi3, “this project is born from the fusion of diverse interests of
a group of friends: football, blockchain and digital art. In a context where the technology of
distributed registration allows to protect, authenticate and promote, for example, artists’
work, or relevant moments, we felt it was time to give visibility, in the digital world, to two
iconic figures in the history of Portuguese football: Éder Lopes and José Fonte. In the first
case, through the boot with which he scored the goal of the Euro 2016 final, as a
masterpiece of a moment of collective transcendence. In the case of José Fonte, illustrating
his path that was also one of overcoming, of constant struggle against adversity, until the
final consecration as European champion.”
What are NFTs?
A non-fungible token (NFT) is a type of cryptographic token on a blockchain, which
represents a unique asset. They can be fully digital assets or tokenized versions of
real-world assets. As NFTs are not interchangeable with each other, they can act as proof of
authenticity and ownership in the digital realm.
There are numerous success stories of sportsmen or sports-related individuals who have
launched their own NFTs in recent months in the US. The mythical quarterback Tom Brady
will even launch a platform for the creation and sale of NFTs called “Autograph” where he
promises to bring together several well-known names from the music, fashion and
entertainment industries. Those who have already launched their own NFT’s include Patrick
Mahomes, the 2020 NFL champion and Zion Williamson, one of the NBA’s most promising
stars.
The value of an NFT derives from the story that is told, what gave rise to the NFT and who
actually issued it. It is a certificate of authenticity per se, identified by a unique,
non-falsifiable “contract address”.
The technology used for this purpose, blockchain, thus allows a direct and decentralised
interaction between athletes and their digital admirers / followers. In this case, these players
become stars, also, in the digital world, directly launching tokens, whose artistic and
authentic character, guarantees their buyers a unique collector’s item.

Continue Reading
Esports37 mins ago

Wishiwashi Pokémon Snap: How to Get an Illumina Photo of Wishiwashi

Esports1 hour ago

Jett can reach an elevated spot on Bind in VALORANT

Esports1 hour ago

Cloud9 secure NA’s first win, DWG fans hold their breath on third day of MSI 2021

Esports2 hours ago

How to complete Showdown de Jong SBC in FIFA 21 Ultimate Team

Esports2 hours ago

How to Get Catwoman Zero Skin in Fortnite Season 6

Esports2 hours ago

How to Complete the Bell Puzzle in Resident Evil Village

Esports2 hours ago

How to complete Showdown Rodrygo SBC in FIFA 21 Ultimate Team

Esports2 hours ago

When Does Fortnite Season 7 Start?

Esports3 hours ago

Philippe Coutinho FIFA 21: How to Complete the Flashback SBC

I wonder what
Esports3 hours ago

How to unlock your camera in League of Legends

Russia
Esports3 hours ago

Gambit secure DreamHack Masters Spring grand final spot over G2

Esports4 hours ago

Should you use NVIDIA Reflex?

Esports4 hours ago

Super Mario Odyssey Price Drop!

Esports4 hours ago

DWG KIA show signs of weakness in last-minute comeback victory over Detonation FocusMe at MSI 2021

Cyber Security6 hours ago

Cybersecurity Degrees in Texas — Your Guide to Choosing a School

Cyber Security7 hours ago

Cybersecurity Degrees in Massachusetts — Your Guide to Choosing a School

Blockchain9 hours ago

Miten tekoälyä käytetään videopeleissä ja mitä tulevaisuudessa on odotettavissa

Energy11 hours ago

Growatt wins TÜV Rheinland’s All Quality Matters Award for its ARK battery

Aviation11 hours ago

Ryanair Goes Full Steam Ahead On Portugal Capacity Expansion

Cyber Security12 hours ago

U.S. and the U.K. Published Attack on IT Management Company SolarWinds

Aviation12 hours ago

What Happened To Lufthansa’s Boeing 707 Aircraft?

IOT14 hours ago

Argo AI Develops LiDAR to Advance Autonomous Delivery

Aviation14 hours ago

Kenya Airways Partners With South Africa’s Airlink

Blockchain News15 hours ago

Nasdaq-Listed Metromile Backs Bitcoin for its Insurance Products

Blockchain15 hours ago

DOGE Co-founder Reveals the Reasons Behind its Price Rise

SaaS15 hours ago

SaaS15 hours ago

SaaS15 hours ago

SaaS15 hours ago

SaaS15 hours ago

Trending