Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "xem xét"

Nhà phân tích của Bloomberg cho biết sự chuyển đổi của Bitcoin sang một tài sản có rủi ro sẽ đẩy nó lên 100 nghìn đô la vào năm 2022 Nhà phân tích của Bloomberg cho biết sự chuyển đổi của Bitcoin sang một tài sản có rủi ro sẽ đẩy nó lên 100 nghìn đô la vào năm 2022

Blockchain

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg, tin rằng sự chuyển đổi của Bitcoin sang vàng kỹ thuật số sẽ đẩy nó lên mức cao nhất mọi thời đại mới vào năm 2022.