Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "khuyến mãi"

Spotify phản đối thành công các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến cần sa: Những điều cần biết Spotify phản đối thành công các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến cần sa: Những điều cần biết

Cần sa

Spotify phản đối thành công các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến cần sa: Những điều cần biết Phần mềm Hoa Kỳ, đơn vị đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, đang tìm cách đăng ký POTIFY cho phần mềm có thể tải xuống liên quan ...

Google thuê giám đốc bộ phận blockchain mới Google thuê giám đốc bộ phận blockchain mới

Blockchain

Shivakumar Venkataraman tham gia danh sách ngày càng nhiều các cuộc hẹn có nguồn gốc Ấn Độ tại các công ty hàng đầu, sau vai trò mới của anh ấy là người đứng đầu bộ phận blockchain mới của Google.