Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Công cụ khai thác"

Điều gì sẽ xảy ra với những người khai thác sau khi Bitcoin cuối cùng được khai thác? - Tiết lộ lớn Điều gì sẽ xảy ra với những người khai thác sau khi Bitcoin cuối cùng được khai thác? - Tiết lộ lớn

Blockchain

Theo các chuyên gia, nguồn cung cố định của Bitcoin làm cho nó trở thành một hàng rào bảo vệ lạm phát tốt, theo các chuyên gia. Đến năm 2140, các khối khai thác sẽ không còn mang lại phần thưởng khối nữa. ...