Tháng XNUMX - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Tháng Tư"

Các hoạt động tiếp nhiên liệu Hydrazine đang được tiến hành cho hệ thống lái tăng cường SLS Các hoạt động tiếp nhiên liệu Hydrazine đang được tiến hành cho hệ thống lái tăng cường SLS

Không gian vũ trụ

Các kỹ thuật viên mặc bộ quần áo bảo hộ khép kín đang nạp nhiên liệu hydrazine độc ​​hại vào các đơn vị năng lượng thủy lực của Hệ thống Phóng Không gian Thứ Sáu trên bệ 39B tại ...