Sửa lỗi lượng tử - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Sửa lỗi lượng tử"

Chứng kiến ​​sự tiêu cực của Wigner Chứng kiến ​​sự tiêu cực của Wigner

Quantum

Ulysse Chabaud1,2, Pierre-Emmanuel Emeriau3, and Frédéric Grosshans3 1Institute for Quantum Information and Matter, Caltech2Université de Paris, IRIF, CNRS, France3Sorbonne Université, CNRS, LIP6, F-75005 Paris,...

Fractalizing mã lượng tử Fractalizing mã lượng tử

Quantum

Trithep Devakul1,2 and Dominic J. Williamson3 1Department of Physics, Princeton University, Princeton, NJ 08540, USA2Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139,...

bài viết