Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "phạm vi"

Trình mô phỏng cấp độ D là gì? Trình mô phỏng cấp độ D là gì?

Hàng không

Máy bay mô phỏng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp để đào tạo và kiểm tra phi công. Chuyển động, tầm nhìn của họ và…