Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "người sáng lập"

Lắng nghe: Cách các ngân hàng có thể loại bỏ các mô hình thiên vị để luôn đi trước các quy định tiềm năng về AI Lắng nghe: Cách các ngân hàng có thể loại bỏ các mô hình thiên vị để luôn đi trước các quy định tiềm năng về AI

Trí tuệ nhân tạo

Sai lầm phổ biến nhất mà các công ty mắc phải với dữ liệu khi khử xu hướng mô hình trí tuệ nhân tạo là loại bỏ các chỉ số rõ ràng như chủng tộc, giới tính ...

Lấy lại Internet - BAXE Lấy lại Internet - BAXE

Blockchain

Thời gian đọc: 4 phút BAXE không chỉ là một nền tảng, mà còn là một hệ sinh thái với tầm nhìn lấy lại Internet. Là Giám đốc điều hành và ...