Châu Âu - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Châu Âu"

Vega C ra mắt Sentinel-1C vào năm 2023 Vega C ra mắt Sentinel-1C vào năm 2023

Không gian vũ trụ

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu sẽ phóng vệ tinh hình ảnh radar Sentinel-1C của mình trên tên lửa Vega C vào năm 2023 khi cơ quan này tiếp tục nghiên cứu ...

Chất xúc tác bền vững hơn Chất xúc tác bền vững hơn

Không gian vũ trụ

Các thử nghiệm trình diễn đang được tiến hành ở Praha bằng cách sử dụng nhiên liệu bền vững đã cung cấp những hiểu biết ban đầu cho các nhóm chung của CVUT, GE và Avio Aero, những người ...