Ngân hàng số - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "ngân hàng kỹ thuật số"

Podcast 348: Stuart Sopp của hiện tại Podcast 348: Stuart Sopp của hiện tại

gây quỹ quần chúng

Stuart Sopp là Giám đốc điều hành và Người sáng lập của Current, một trong những ngân hàng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất trong nước. Nhưng điều thú vị nhất là ...