Kinh tế - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "nền kinh tế"

NFTs: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu NFTs: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Blockchain

Cho dù thông qua truyền miệng, trên tin tức, trên YouTube hoặc tài khoản mạng xã hội của một người có ảnh hưởng, NFT đã trở thành một nền văn hóa đại chúng và hiện tượng công nghệ ....