Farming - Thông minh dữ liệu.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "canh tác"

Ứng dụng phi tập trung Trải nghiệm hoạt động mạnh mẽ vào tháng 2020 năm 500, dẫn đầu bởi mức tăng XNUMX triệu đô la trong Bảng cân đối kế toán của DeFi Protocol Compound Ứng dụng phi tập trung Trải nghiệm hoạt động mạnh mẽ vào tháng 2020 năm 500, dẫn đầu bởi mức tăng XNUMX triệu đô la trong Bảng cân đối kế toán của DeFi Protocol Compound

gây quỹ quần chúng

The blockchain-based decentralized applications (dApps) ecosystem appears to have experienced significant growth during Q2 2020. As expected, most of the development involved decentralized finance...

New opportunity: Farming services - 2020-07-04 New opportunity: Farming services - 2020-07-04

gây quỹ quần chúng

Farming services crowdfunding opportunity project pitch by Crowdestor Funding data Raised EUR 52,409.52 Min. Target EUR 50,000.00 Min. investment EUR 100.00 Details Country Latvia Type Loan/debt...