Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "mạng"

Nếu bạn chưa biết Nếu bạn chưa biết

Dữ Liệu Lớn.

Mạng đối phương tạo ra GAN tổng hợp (GAN) có thể tạo ra những hình ảnh có độ phức tạp và hiện thực đáng ngạc nhiên, nhưng thường được mô hình hóa để lấy mẫu… Tiếp tục đọc →