Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "mô hình kinh doanh"

Tin tức Tin tức

Đầu tư mạo hiểm

1/16/2022 Nhận xét Người đồng sáng lập Google Brains, Andrew Ng, nhận xét rằng “bộ dữ liệu khổng lồ không cần thiết cho sự đổi mới của AI”. Vài năm trước, tôi đã nói ...

Các công ty bảo hiểm và phá vỡ hiện tại đang sử dụng Trí tuệ nhân tạo để tạo ra các mô hình kinh doanh mới Các công ty bảo hiểm và phá vỡ hiện tại đang sử dụng Trí tuệ nhân tạo để tạo ra các mô hình kinh doanh mới

Trí tuệ nhân tạo

Chúng ta có thể thấy rằng Trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến đổi nhiều phần trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta có biết hành trình này sẽ đưa chúng ta đến đâu không? ...