Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "Experian"

Podcast 318: Steve Smith của Finicity Podcast 318: Steve Smith của Finicity

gây quỹ quần chúng

Chúng tôi lại nói về ngân hàng mở trong tuần này và chúng tôi có một trong những nhà tiên phong về fintech trong chương trình chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy về ...

Podcast 316: Shri Santhanam của Experian Podcast 316: Shri Santhanam của Experian

gây quỹ quần chúng

Tôi cho rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các quyết định cho vay đã đi từ tò mò trở thành xu hướng chủ đạo trong XNUMX năm qua. Hầu hết những người cho vay ...