Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "Giao dịch"

Vai trò của một luật sư trong các giao dịch cần sa Vai trò của một luật sư trong các giao dịch cần sa

Cần sa

Từ các công ty khởi nghiệp cho đến các nhà khai thác đa bang, hầu hết các doanh nghiệp cần sa sẽ có sự tham gia của cố vấn pháp lý vào một thời điểm nào đó. Tất cả những công ty này - nhưng đặc biệt là những công ty nhỏ hơn ...

Vitalik Buterin hỏi những người theo dõi trên Twitter loại tiền điện tử nào họ thích vượt qua Ethereum - Cardano, Tron yêu thích Vitalik Buterin hỏi những người theo dõi trên Twitter loại tiền điện tử nào họ thích vượt qua Ethereum - Cardano, Tron yêu thích

Blockchain

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã thiết lập một cặp cuộc thăm dò trên Twitter hỏi những người theo dõi của anh ấy liệu 80% tất cả các giao dịch và khoản tiết kiệm trong ...