Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Giai đoạn"

ESL Gaming và FACEIT hợp nhất, các công ty được mua bởi tập đoàn do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn với giá 1.5 tỷ đô la ESL Gaming và FACEIT hợp nhất, các công ty được mua bởi tập đoàn do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn với giá 1.5 tỷ đô la

chơi game

ESL Gaming và FACEIT, hai trong số những nhà tổ chức giải đấu lớn nhất của thể thao điện tử, đã thông báo về một sự hợp nhất sẽ được hoàn thành vào quý 2 năm 2022. Nó đến ...

Hướng dẫn cơ bản về Kubernetes trong sản xuất Hướng dẫn cơ bản về Kubernetes trong sản xuất

Dữ Liệu Lớn.

Bài báo này đã được xuất bản như một phần của Blogathon Khoa học Dữ liệu. Giới thiệu Các ứng dụng hiện đại được thực hiện phổ biến bằng cách sử dụng hệ thống điều phối vùng chứa và dịch vụ vi mô ...