Da - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Da"

Chúng ta có thể phục hồi các loài đã tuyệt chủng không? Các nhà khoa học đưa Công viên kỷ Jura vào thử nghiệm Chúng ta có thể phục hồi các loài đã tuyệt chủng không? Các nhà khoa học đưa Công viên kỷ Jura vào thử nghiệm

Trí tuệ nhân tạo

Sự tuyệt chủng đã chiếm lấy trí tưởng tượng của chúng ta vào những năm 90 với Công viên kỷ Jura. Kể từ đó, các nhà khoa học đã đặt câu hỏi: làm thế nào có thể? Theo một nghiên cứu mới, gần ...

Cosmos Deep-Dive: Internet của Blockchains Cosmos Deep-Dive: Internet của Blockchains

Blockchain

Cosmos là một mạng lưới phi tập trung không được phép của các blockchain có thể tương tác và độc lập để trao đổi mã thông báo và thông tin. Cosmos được thành lập để khắc phục một số ...