Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "Dịch vụ thanh toán"

GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) là 'Một chiếc để xem' GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) là 'Một chiếc để xem'

Blockchain

GreenBox POS báo cáo doanh thu 8 triệu đô la cho quý 3 năm 2021 dựa trên khối lượng giao dịch đã xử lý 540 triệu đô la Hướng dẫn của GreenBox cho dự báo khối lượng xử lý trong năm tài chính 2022 là ...

Finexio tăng 10 triệu đô la để phát triển nền tảng thanh toán như một dịch vụ Finexio tăng 10 triệu đô la để phát triển nền tảng thanh toán như một dịch vụ

Fintech

Vào ngày 6 tháng 10, một công ty Thanh toán như một dịch vụ có thể thanh toán theo tài khoản (AP), Finexio đã thông báo rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ XNUMX triệu đô la đã đăng ký quá mức do liên doanh Mendon dẫn đầu ...