Đánh dấu - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "đánh dấu"

Sự cố hệ thống mặt đất tạm dừng diễn tập trang phục đếm ngược Artemis 1 Sự cố hệ thống mặt đất tạm dừng diễn tập trang phục đếm ngược Artemis 1

Không gian vũ trụ

Các nhà điều khiển phóng của NASA đã ngừng kế hoạch nạp hydro lỏng và oxy lỏng siêu lạnh vào tên lửa đẩy lên mặt trăng của Hệ thống phóng không gian đầu tiên được lắp ráp hoàn chỉnh vào Chủ nhật ...