Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Chia sẻ"

Adidas và Prada go Web3 với dự án NFT tập trung vào cộng đồng Adidas và Prada go Web3 với dự án NFT tập trung vào cộng đồng

Blockchain

Các thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng Adidas và Prada đã hợp tác để tạo ra một “dự án NFT đầu tiên của loại hình này” bao gồm các tác phẩm nghệ thuật thuộc sở hữu của người sáng tạo được thiết kế với sự cộng tác của nghệ sĩ kỹ thuật số ...