Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "waraw"

WARNO Early Access WARNO Early Access

chơi game

Steam now features Early Access to WARNO (Warning Order), a real-time strategy game from Eugen Systems described as “the ultimate World War III battle...

Chất lượng không còn ảnh hưởng đến việc đánh giá công nhận nhãn hiệu tại các tòa án Ba Lan Chất lượng không còn ảnh hưởng đến việc đánh giá công nhận nhãn hiệu tại các tòa án Ba Lan

Bằng sáng chế

Một quyết định của Tòa án Hành chính Tối cao cuối cùng đã đưa ra thực tiễn của Ba Lan để đánh giá việc công nhận các nhãn hiệu phù hợp với các tiêu chuẩn của EU bằng cách loại bỏ sản phẩm được cảm nhận ...