Độ chính xác - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài đăng được gắn thẻ "precision"

Tổng hợp DePuy nhận được 510 (k) Giấy phép FDA cho Giải pháp hỗ trợ robot VELYS ™ Tổng hợp DePuy nhận được 510 (k) Giấy phép FDA cho Giải pháp hỗ trợ robot VELYS ™

Thiết bị Y khoa

DePuy Synthes gần đây đã thông báo rằng họ đã nhận được 510 (k) Giấy phép FDA cho VELYS, một hệ thống có sự hỗ trợ của robot được thiết kế để sử dụng với hệ thống tổng đầu gối của Attune ....