Chia sẻ - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Chia sẻ"

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu Đạo luật bản quyền SMART để chống lại nạn vi phạm bản quyền Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu Đạo luật bản quyền SMART để chống lại nạn vi phạm bản quyền

Bằng sáng chế

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thom Tillis và Patrick Leahy đã giới thiệu Đạo luật Bản quyền SMART năm 2022. Dự luật yêu cầu các dịch vụ lưu trữ trực tuyến phải thực hiện tiêu chuẩn ...