Căng thẳng - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "căng thẳng"

Công nghệ thay đổi lĩnh vực giao hàng chặng cuối Công nghệ thay đổi lĩnh vực giao hàng chặng cuối

Hậu cần chuỗi cung ứng

COVID-19 đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ trên hầu hết mọi ngành và lĩnh vực, với ... Đọc thêm »Bài đăng Thay đổi công nghệ trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối ...

Gặp gỡ người sáng lập Onoco Gặp gỡ người sáng lập Onoco

gây quỹ quần chúng

Chúng tôi đã nói chuyện với Margaret Zablocka, người sáng lập Onoco, về động lực của cô ấy đằng sau việc xây dựng Onoco và những kế hoạch thú vị cho tương lai. The post Gặp gỡ ...

Công ty Healthtech Công bố Báo cáo Ưu tiên Cần sa Y tế Tập trung vào Giới tính Công ty Healthtech Công bố Báo cáo Ưu tiên Cần sa Y tế Tập trung vào Giới tính

Thông Cáo Báo Chí

DENVER - Công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe Veriheal hôm nay đã công bố những phát hiện từ Báo cáo Sở thích Cần sa Y tế hàng năm, một cuộc khảo sát phân đoạn về những bệnh nhân cần sa y tế đã đăng ký ...