Thông minh - Data Intelligence.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Thông minh"

Báo cáo về Phương tiện bay không người lái DoD của Hoa Kỳ 2021-2025: Những người tham gia thị trường, Khách hàng và Cơ quan Bộ Quốc phòng (DoD) có ảnh hưởng đến ngành - ResearchAndMarkets.com Báo cáo về Phương tiện bay không người lái DoD của Hoa Kỳ 2021-2025: Những người tham gia thị trường, Khách hàng và Cơ quan Bộ Quốc phòng (DoD) có ảnh hưởng đến ngành - ResearchAndMarkets.com

Fintech

DUBLIN– (BUSINESS WIRE) –Báo cáo “Cơ hội phát triển các phương tiện bay không người lái của US DoD” đã được thêm vào dịch vụ của ResearchAndMarkets.com. Dịch vụ nghiên cứu này tập trung vào quân đội Hoa Kỳ ...

Bạn có biết về Data Warehouse? Bạn có biết về Data Warehouse?

Dữ Liệu Lớn.

Bài báo này đã được xuất bản như một phần của Blogathon Khoa học Dữ liệu. Kho dữ liệu (DW) là một thành phần chính của trí tuệ kinh doanh mang lại ...

Tổng quan nhanh về Học sâu Tổng quan nhanh về Học sâu

Dữ Liệu Lớn.

Bài báo này đã được xuất bản như một phần của Blogathon Khoa học Dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo (AI) trước đây chủ yếu tập trung vào các hệ thống dựa trên quy tắc khiến ...