Thông minh - Data Intelligence.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "Thông minh"

Trí tuệ nhân tạo

Amazon SageMaker là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn cung cấp cho mọi nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu khả năng xây dựng, đào tạo và triển khai học máy ...

Cần sa

Tweet Share Share BioTrack là một phần mềm quản lý kho hạt giống để bán và điểm bán hàng đầu cho ngành công nghiệp cần sa. Hệ thống theo dõi cần sa từ hạt giống để bán của công ty ...