Vị trí - Dữ liệu thông minh.
Kết nối với chúng tôi

Tìm kiếm theo chiều dọc Plato

Tất cả các bài viết được gắn thẻ "vị trí"

Life in the Fast Lane: Dữ liệu nhanh đáp ứng bộ nhớ băng thông cao trong Virtex UltraScale + VU57P FPGA mới Life in the Fast Lane: Dữ liệu nhanh đáp ứng bộ nhớ băng thông cao trong Virtex UltraScale + VU57P FPGA mới

Semiconductor

Cảm thấy cần tốc độ? Không cần tìm đâu xa. Hôm nay, chúng tôi tự hào thêm một con quỷ tốc độ có một không hai vào dòng Virtex UltraScale + của chúng tôi, một bộ nhớ băng thông cao mới ...