28.9 C
Newyork

Phạm vi ứng dụng NLP trong thế giới thực: Một giải pháp khác nhau cho mỗi vấn đề

Ngày:

Hầu hết các công ty nhìn nó như một công nghệ lớn, và cho rằng dịch vụ của các nhà cung cấp có thể khác nhau về chất lượng sản phẩm và giá cả nhưng cuối cùng thì phần lớn giống nhau. Sự thật là, NLP không phải là một thứ; nó không phải là một công cụ, mà là một hộp công cụ.

Các bài liên quan

spot_img

Bài viết gần đây

spot_img